Παρακολούθηση
George Iosifidis
George Iosifidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Approximation algorithms for mobile data caching in small cell networks
K Poularakis, G Iosifidis, L Tassiulas
IEEE Transactions on communications 62 (10), 3665-3677, 2014
2702014
Exploiting caching and multicast for 5G wireless networks
K Poularakis, G Iosifidis, V Sourlas, L Tassiulas
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (4), 2995-3007, 2016
2322016
The Role of Caching in Future Communication Systems and Networks
GS Paschos, G Iosifidis, M Tao, D Towsley, G Caire
arXiv preprint arXiv:1805.11721, 2018
2232018
A double-auction mechanism for mobile data-offloading markets
G Iosifidis, L Gao, J Huang, L Tassiulas
IEEE/ACM Transactions on Networking (TON) 23 (5), 1634-1647, 2015
2132015
Bargaining-based mobile data offloading
L Gao, G Iosifidis, J Huang, L Tassiulas, D Li
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 32 (6), 1114-1125, 2014
1482014
Economics of mobile data offloading
L Gao, G Iosifidis, J Huang, L Tassiulas
2013 Proceedings IEEE INFOCOM, 3303-3308, 2013
1412013
Video delivery over heterogeneous cellular networks: Optimizing cost and performance
K Poularakis, G Iosifidis, A Argyriou, L Tassiulas
IEEE INFOCOM 2014-IEEE Conference on Computer Communications, 1078-1086, 2014
1402014
An iterative double auction for mobile data offloading
G Iosifidis, L Gao, J Huang, L Tassiulas
2013 11th International Symposium and Workshops on Modeling and Optimization …, 2013
1262013
Caching and operator cooperation policies for layered video content delivery
K Poularakis, G Iosifidis, A Argyriou, I Koutsopoulos, L Tassiulas
IEEE INFOCOM 2016-The 35th Annual IEEE International Conference on Computer …, 2016
1242016
One step at a time: Optimizing SDN upgrades in ISP networks
K Poularakis, G Iosifidis, G Smaragdakis, L Tassiulas
IEEE INFOCOM 2017-IEEE Conference on Computer Communications, 1-9, 2017
862017
Fluidran: Optimized vran/mec orchestration
A Garcia-Saavedra, X Costa-Perez, DJ Leith, G Iosifidis
IEEE INFOCOM 2018-IEEE Conference on Computer Communications, 2366-2374, 2018
822018
Enabling crowd-sourced mobile internet access
G Iosifidis, L Gao, J Huang, L Tassiulas
IEEE INFOCOM 2014-IEEE Conference on Computer Communications, 451-459, 2014
772014
Double auction mechanisms for resource allocation in autonomous networks
G Iosifidis, I Koutsopoulos
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 28 (1), 95-102, 2009
772009
Incentive mechanisms for user-provided networks
G Iosifidis, L Gao, J Huang, L Tassiulas
IEEE Communications Magazine 52 (9), 20-27, 2014
752014
Multicast-aware caching for small cell networks
K Poularakis, G Iosifidis, V Sourlas, L Tassiulas
2014 IEEE wireless communications and networking conference (WCNC), 2300-2305, 2014
702014
SDN-enabled tactical ad hoc networks: Extending programmable control to the edge
K Poularakis, G Iosifidis, L Tassiulas
IEEE Communications Magazine 56 (7), 132-138, 2018
682018
Efficient and fair collaborative mobile internet access
G Iosifidis, L Gao, J Huang, L Tassiulas
IEEE/ACM Transactions on Networking 25 (3), 1386-1400, 2017
682017
Hybrid data pricing for network-assisted user-provided connectivity
L Gao, G Iosifidis, J Huang, L Tassiulas
IEEE INFOCOM 2014-IEEE Conference on Computer Communications, 682-690, 2014
662014
Mobile data offloading through caching in residential 802.11 wireless networks
K Poularakis, G Iosifidis, I Pefkianakis, L Tassiulas, M May
IEEE Transactions on Network and Service Management 13 (1), 71-84, 2016
652016
Joint optimization of edge computing architectures and radio access networks
A Garcia-Saavedra, G Iosifidis, X Costa-Perez, DJ Leith
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 36 (11), 2433-2443, 2018
592018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20