Παρακολούθηση
U. Rashid Sumaila
U. Rashid Sumaila
Professor of Oceans & Fisheries Economics, the University of British Columbia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fisheries.ubc.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards sustainability in world fisheries
D Pauly, V Christensen, S Guénette, TJ Pitcher, UR Sumaila, CJ Walters, ...
Nature 418 (6898), 689-695, 2002
41182002
The IPBES Conceptual Framework—connecting nature and people
S Díaz, S Demissew, J Carabias, C Joly, M Lonsdale, N Ash, ...
Current opinion in environmental sustainability 14, 1-16, 2015
22312015
Scenarios for global biodiversity in the 21st century
HM Pereira, PW Leadley, V Proença, R Alkemade, JPW Scharlemann, ...
Science 330 (6010), 1496-1501, 2010
21222010
Contrasting futures for ocean and society from different anthropogenic CO2 emissions scenarios
JP Gattuso, A Magnan, R Billé, WWL Cheung, EL Howes, L Joos, ...
Science 349 (6243), 2015
12922015
A mid-term analysis of progress toward international biodiversity targets
DP Tittensor, et al.
Science 1257484, 2014
11922014
An index to assess the health and benefits of the global ocean
BS Halpern, C Longo, D Hardy, KL McLeod, JF Samhouri, SK Katona, ...
Nature 488 (7413), 615-620, 2012
9672012
Fish for life: interactive governance for fisheries
J Kooiman, S Jentoft, M Bavinck, R Pullin
Amsterdam university press, 2005
7612005
Climate change impacts on the biophysics and economics of world fisheries
UR Sumaila, WWL Cheung, VWY Lam, D Pauly, S Herrick
Nature climate change 1 (9), 449-456, 2011
7052011
Evaluating scenarios toward zero plastic pollution
WWY Lau, Y Shiran, RM Bailey, E Cook, MR Stuchtey, J Koskella, ...
Science 369 (6510), 1455-1461, 2020
6622020
Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication
UNEP
5852011
The changing wealth of nations 2018: Building a sustainable future
GM Lange, Q Wodon, K Carey
World Bank Publications, 2018
5522018
Management effectiveness of the world's marine fisheries
C Mora, RA Myers, M Coll, S Libralato, TJ Pitcher, RU Sumaila, D Zeller, ...
PLoS biology 7 (6), e1000131, 2009
5482009
Marine reserves can mitigate and promote adaptation to climate change
CM Roberts, BC O’Leary, DJ McCauley, PM Cury, CM Duarte, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (24), 6167-6175, 2017
5192017
Bright spots among the world’s coral reef
J Cinner, et al.
Nature, 2016
4682016
The global contribution of forage fish to marine fisheries and ecosystems
EK Pikitch, KJ Rountos, TE Essington, C Santora, D Pauly, R Watson, ...
Fish and Fisheries 15 (1), 43-64, 2014
4532014
Contribution of marine fisheries to worldwide employment
LCL Teh, UR Sumaila
Fish and Fisheries, 2011
4342011
Women and fisheries: Contribution to food security and local economies
S Harper, D Zeller, M Hauzer, D Pauly, UR Sumaila
Marine policy 39, 56-63, 2013
4212013
A bottom-up re-estimation of global fisheries subsidies
UR Sumaila, AS Khan, AJ Dyck, R Watson, G Munro, P Tydemers, ...
Journal of Bioeconomics 12, 201-225, 2010
3872010
Sustainability of deep-sea fisheries
EA Norse, S Brooke, WWL Cheung, MR Clark, I Ekeland, R Froese, ...
Marine policy 36 (2), 307-320, 2012
3822012
A rapid assessment of co-benefits and trade-offs among Sustainable Development Goals
GG Singh, AM Cisneros-Montemayor, W Swartz, W Cheung, JA Guy, ...
Marine Policy 93, 223-231, 2018
3712018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20