Παρακολούθηση
Reima Karhila
Reima Karhila
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aalto.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thousands of voices for HMM-based speech synthesis–Analysis and application of TTS systems built on various ASR corpora
J Yamagishi, B Usabaev, S King, O Watts, J Dines, J Tian, Y Guan, R Hu, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (5), 984-1004, 2010
962010
Speaker adaptation and the evaluation of speaker similarity in the EMIME speech-to-speech translation project
M Wester, J Dines, M Gibson, H Liang, YJ Wu, L Saheer, S King, K Oura, ...
Proceedings of the 7th ISCA Speech Synthesis Workshop, 2010
292010
Thousands of voices for HMM-based speech synthesis
J Yamagishi, B Usabaev, S King, O Watts, J Dines, J Tian, R Hu, Y Guan, ...
Tenth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2009
292009
Unsupervised cross-lingual speaker adaptation for HMM-based speech synthesis using two-pass decision tree construction
M Gibson, T Hirsimäki, R Karhila, M Kurimo, W Byrne
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
282010
Noise in HMM-based speech synthesis adaptation: Analysis, evaluation methods and experiments
R Karhila, U Remes, M Kurimo
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 8 (2), 285-295, 2013
212013
Objective evaluation measures for speaker-adaptive HMM-TTS systems
U Remes, R Karhila, M Kurimo
Eighth ISCA Workshop on Speech Synthesis, 2013
162013
Personalising speech-to-speech translation in the EMIME project
M Kurimo, W Byrne, J Dines, PN Garner, M Gibson, Y Guan, T Hirsimäki, ...
Proceedings of the ACL 2010 System Demonstrations, 48-53, 2010
162010
Personalising speech-to-speech translation in the EMIME project
M Kurimo, W Byrne, J Dines, PN Garner, M Gibson, Y Guan, T Hirsimäki, ...
Proceedings of the ACL 2010 System Demonstrations, 48-53, 2010
162010
SIAK–a game for foreign language pronunciation learning
R Karhila, SP Ylinen, S Enarvi, K Palomäki, A Nikulin, O Rantula, ...
Proceedings of INTERSPEECH 2017, 2017
132017
Personalising speech-to-speech translation: Unsupervised cross-lingual speaker adaptation for HMM-based speech synthesis
J Dines, H Liang, L Saheer, M Gibson, W Byrne, K Oura, K Tokuda, ...
Computer Speech & Language 27 (2), 420-437, 2013
132013
Speaker similarity evaluation of foreign-accented speech synthesis using HMM-based speaker adaptation
M Wester, R Karhila
2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2011
132011
Digitala: An Augmented Test and Review Process Prototype for High-Stakes Spoken Foreign Language Examination.
R Karhila, A Rouhe, P Smit, A Mansikkaniemi, H Kallio, E Lindroos, ...
Interspeech, 784-785, 2016
122016
The simple4all entry to the blizzard challenge 2014
A Suni, T Raitio, D Gowda, R Karhila, M Gibson, O Watts
Proc. Blizzard Challenge, 2014
122014
HMM-based speech synthesis adaptation using noisy data: Analysis and evaluation methods
R Karhila, U Remes, M Kurimo
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
122013
Lombard modified text-to-speech synthesis for improved intelligibility: submission for the hurricane challenge 2013.
A Suni, R Karhila, T Raitio, M Kurimo, M Vainio, P Alku
Interspeech, 3562-3566, 2013
112013
Towards the phonetic basis of spoken second language assessment: temporal features as indicators of perceived proficiency level
H Kallio, J Šimko, A Huhta, R Karhila, M Vainio, E Lindroos, R Hildén, ...
AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 193-213, 2017
92017
Transparent pronunciation scoring using articulatorily weighted phoneme edit distance
R Karhila, AR Smolander, S Ylinen, M Kurimo
arXiv preprint arXiv:1905.02639, 2019
82019
Creating synthetic voices for children by adapting adult average voice using stacked transformations and VTLN
R Karhila, DR Sanand, M Kurimo, P Smit
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
82012
Rapid adaptation of foreign-accented HMM-based speech synthesis
R Karhila, M Wester
Twelfth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2011
72011
The Effects of a Digital Articulatory Game on the Ability to Perceive Speech-Sound Contrasts in Another Language
S Ylinen, AR Smolander, R Karhila, S Kakouros, J Lipsanen, ...
Frontiers in education 6, 612457, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20