Diego Alonso Álvarez
Diego Alonso Álvarez
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optical investigation of type II self-assembled quantum dots
D Alonso-Álvarez, B Alén, JM García, JM Ripalda
Applied physics letters 91 (26), 263103, 2007
932007
Luminescent down‐shifting experiment and modelling with multiple photovoltaic technologies
D Alonso‐Álvarez, D Ross, E Klampaftis, KR McIntosh, S Jia, P Storiz, ...
Progress in Photovoltaics: Research and Applications 23 (4), 479-497, 2015
652015
Absorption threshold extended to 1.15 eV using InGaAs/GaAsP quantum wells for over‐50%‐efficient lattice‐matched quad‐junction solar cells
K Toprasertpong, H Fujii, T Thomas, M Führer, D Alonso‐Álvarez, ...
Progress in Photovoltaics: research and applications 24 (4), 533-542, 2016
592016
Carrier recombination effects in strain compensated quantum dot stacks embedded in solar cells
D Alonso-Álvarez, AG Taboada, JM Ripalda, B Alén, Y González, ...
Applied Physics Letters 93 (12), 123114, 2008
562008
Enhancement of the room temperature luminescence of InAs quantum dots by GaSb capping
JM Ripalda, D Alonso-Álvarez, B Alén, AG Taboada, JM García, ...
Applied Physics Letters 91 (1), 012111, 2007
472007
Requirements for a GaAsBi 1 eV sub-cell in a GaAs-based multi-junction solar cell
T Thomas, A Mellor, NP Hylton, M Führer, D Alonso-Álvarez, A Braun, ...
Semiconductor Science and Technology 30 (9), 094010, 2015
402015
Mid-infrared emissivity of crystalline silicon solar cells
A Riverola, A Mellor, DA Alvarez, LF Llin, I Guarracino, CN Markides, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 174, 607-615, 2018
352018
Solar-thermal and hybrid photovoltaic-thermal systems for renewable heating
A Ramos Cabal, I Guarracino, A Mellor, D Alonso-Alvarez, ...
312017
Roadmap for the next-generation of hybrid photovoltaic-thermal solar energy collectors
A Mellor, DA Alvarez, I Guarracino, A Ramos, AR Lacasta, LF Llin, ...
Solar Energy 174, 386-398, 2018
292018
ITO and AZO films for low emissivity coatings in hybrid photovoltaic-thermal applications
D Alonso-Álvarez, LF Llin, A Mellor, DJ Paul, NJ Ekins-Daukes
Solar Energy 155, 82-92, 2017
292017
The impact of luminescent down shifting on the performance of CdTe photovoltaics: impact of the module vintage
D Ross, D Alonso-Alvarez, E Klampaftis, J Fritsche, M Bauer, MG Debije, ...
IEEE Journal of Photovoltaics 4 (1), 457-464, 2013
292013
InGaAs/GaAsP strain balanced multi-quantum wires grown on misoriented GaAs substrates for high efficiency solar cells
D Alonso-Álvarez, T Thomas, M Führer, NP Hylton, NJ Ekins-Daukes, ...
Applied Physics Letters 105 (8), 083124, 2014
232014
Solcore: a multi-scale, Python-based library for modelling solar cells and semiconductor materials
D Alonso-Álvarez, T Wilson, P Pearce, M Führer, D Farrell, ...
Journal of Computational Electronics 17 (3), 1099-1123, 2018
212018
Assessing the nature of the distribution of localised states in bulk GaAsBi
T Wilson, NP Hylton, Y Harada, P Pearce, D Alonso-Álvarez, A Mellor, ...
Scientific Reports 8 (1), 1-10, 2018
212018
Strain balanced epitaxial stacks of quantum dots and quantum posts
D Alonso‐Álvarez, JM Ripalda, B Alén, JM Llorens, A Rivera, F Briones
Advanced Materials 23 (44), 5256-5261, 2011
192011
Luminescent down-shifting for CdTe solar cells: A review of dyes and simulation of performance
D Alonso-Álvarez, D Ross, BS Richards
2012 38th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 000009-000014, 2012
172012
Identifying and controlling phase purity in 2D hybrid perovskite thin films
Y Hu, LM Spies, D Alonso-Álvarez, P Mocherla, H Jones, J Hanisch, ...
Journal of Materials Chemistry A 6 (44), 22215-22225, 2018
162018
Structural and optical changes induced by incorporation of antimony into InAs/GaAs (001) quantum dots
AG Taboada, AM Sánchez, AM Beltrán, M Bozkurt, D Alonso-Álvarez, ...
Physical Review B 82 (23), 235316, 2010
162010
Quantum wire‐on‐well (WoW) cell with long carrier lifetime for efficient carrier transport
M Sugiyama, H Fujii, T Katoh, K Toprasertpong, H Sodabanlu, ...
Progress in Photovoltaics: Research and Applications 24 (12), 1606-1614, 2016
152016
GaNAsSb 1-eV solar cells for use in lattice-matched multi-junction architectures
T Thomas, M Führer, DA Alvarez, N Ekins-Daukes, KH Tan, S Wicaksono, ...
2014 IEEE 40th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC), 0550-0553, 2014
142014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20