Παρακολούθηση
Brittany Terese Fasy
Brittany Terese Fasy
Montana State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fasy.us - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Confidence Sets for Persistence Diagrams
BT Fasy, F Lecci, A Rinaldo, L Wasserman, S Balakrishnan, A Singh
The Annals of Statistics 42 (6), 2301-2339, 2014
3062014
Stochastic convergence of persistence landscapes and silhouettes
F Chazal, BT Fasy, F Lecci, A Rinaldo, L Wasserman
Proceedings of the thirtieth annual symposium on Computational geometry, 474-483, 2014
1832014
Introduction to the R package TDA
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria
arXiv preprint arXiv:1411.1830, 2014
1542014
Robust topological inference: Distance to a measure and kernel distance
F Chazal, BT Fasy, F Lecci, B Michel, A Rinaldo, L Wasserman
Journal of Machine Learning Research 18 (159), 1-40, 2018
1392018
Subsampling methods for persistent homology
F Chazal, B Fasy, F Lecci, B Michel, A Rinaldo, L Wasserman
International Conference on Machine Learning, 2143-2151, 2015
1152015
On the bootstrap for persistence diagrams and landscapes
F Chazal, BT Fasy, F Lecci, A Rinaldo, A Singh, L Wasserman
arXiv preprint arXiv:1311.0376, 2013
722013
Local persistent homology based distance between maps
M Ahmed, BT Fasy, C Wenk
Proceedings of the 22nd ACM SIGSPATIAL international conference on advances …, 2014
662014
Persistent homology for the quantitative evaluation of architectural features in prostate cancer histology
P Lawson, AB Sholl, JQ Brown, BT Fasy, C Wenk
Scientific reports 9 (1), 1139, 2019
632019
Functional summaries of persistence diagrams
E Berry, YC Chen, J Cisewski-Kehe, BT Fasy
Journal of Applied and Computational Topology 4 (2), 211-262, 2020
562020
TDA: statistical tools for topological data analysis
BT Fasy, J Kim, F Lecci, C Maria, V Rouvreau
Software available at https://cran. r-project. org/package= TDA, 2014
47*2014
Clustering trajectories for map construction
K Buchin, M Buchin, D Duran, BT Fasy, R Jacobs, V Sacristan, RI Silveira, ...
Proceedings of the 25th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2017
342017
A path-based distance for street map comparison
M Ahmed, BT Fasy, KS Hickmann, C Wenk
ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems (TSAS) 1 (1), 1-28, 2015
332015
Add isotropic Gaussian kernels at own risk: More and more resilient modes in higher dimensions
H Edelsbrunner, BT Fasy, G Rote
Proceedings of the twenty-eighth annual symposium on Computational geometry …, 2012
242012
The sung diagram: revitalizing the Eisenhower matrix
H Bratterud, M Burgess, BT Fasy, DL Millman, T Oster, E Sung
Diagrammatic Representation and Inference: 11th International Conference …, 2020
232020
Exploring persistent local homology in topological data analysis
BT Fasy, B Wang
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
222016
Moduli spaces of Morse functions for persistence
MJ Catanzaro, JM Curry, BT Fasy, J Lazovskis, G Malen, H Riess, B Wang, ...
Journal of Applied and Computational Topology 4 (3), 353-385, 2020
202020
Learning simplicial complexes from persistence diagrams
RL Belton, BT Fasy, R Mertz, S Micka, DL Millman, D Salinas, ...
arXiv preprint arXiv:1805.10716, 2018
202018
Reconstructing embedded graphs from persistence diagrams
RL Belton, BT Fasy, R Mertz, S Micka, DL Millman, D Salinas, ...
Computational Geometry 90, 101658, 2020
192020
Solving 1-laplacians in nearly linear time: Collapsing and expanding a topological ball
MB Cohen, BT Fasy, GL Miller, A Nayyeri, R Peng, N Walkington
Proceedings of the Twenty-Fifth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2014
162014
A simplicial complex-based approach to unmixing tumor progression data
T Roman, A Nayyeri, BT Fasy, R Schwartz
BMC bioinformatics 16 (1), 1-17, 2015
152015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20