Παρακολούθηση
Lars Schmarje
Lars Schmarje
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα informatik.uni-kiel.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on Semi-, Self- and Unsupervised Learning in Image Classification
L Schmarje, M Santarossa, SM Schröder, R Koch
IEEE Access, 2021
2022021
Is one annotation enough? A data-centric image classification benchmark for noisy and ambiguous label estimation
L Schmarje, V Grossmann, C Zelenka, S Dippel, R Kiko, M Oszust, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 33215-33232, 2022
332022
Fuzzy overclustering: Semi-supervised classification of fuzzy labels with overclustering and inverse cross-entropy
L Schmarje, J Brünger, M Santarossa, SM Schröder, R Kiko, R Koch
Sensors 21 (19), 6661, 2021
312021
Complexity and inapproximability results for parallel task scheduling and strip packing
S Henning, K Jansen, M Rau, L Schmarje
Theory of Computing Systems 64 (1), 120-140, 2020
302020
2D and 3D Segmentation of uncertain local collagen fiber orientations in SHG microscopy
L Schmarje, C Zelenka, U Geisen, CC Glüer, R Koch
Pattern Recognition: 41st DAGM German Conference, DAGM GCPR 2019, 374-386, 2019
212019
A data-centric approach for improving ambiguous labels with combined semi-supervised classification and clustering
L Schmarje, M Santarossa, SM Schröder, C Zelenka, R Kiko, J Stracke, ...
European Conference on Computer Vision (ECCV 2022), 2022
152022
Beyond hard labels: investigating data label distributions
V Grossmann, L Schmarje, R Koch
ICML 2022 Workshop DataPerf: Benchmarking Data for Data-Centric AI, 2022
142022
MedRegNet: Unsupervised multimodal retinal-image registration with GANs and ranking loss
M Santarossa, A Kilic, C von der Burchard, L Schmarje, C Zelenka, ...
Medical Imaging 2022: Image Processing 12032, 321-333, 2022
132022
A data-centric image classification benchmark
L Schmarje, YH Liao, R Koch
Proc. NeurIPS Datacentric Al Workshop, 7, 2021
92021
Artificial intelligence-driven hip fracture prediction based on pelvic radiographs exceeds performance of DXA: the" Study of Osteoporotic Fractures"(SOF)
T Damm, L Schmarje, N Koser, S Reinhold, E Yilmaz, N Krekiehn, LY Lui, ...
Journal of Bone and Mineral Research 37, 193-193, 2022
72022
Life is not black and white--Combining Semi-Supervised Learning with fuzzy labels
L Schmarje, R Koch
LWDA’21: Lernen, Wissen, Daten, Analysen September 01–03, 2021, Munich …, 2021
32021
Annotating Ambiguous Images: General Annotation Strategy for High-Quality Data with Real-World Biomedical Validation
L Schmarje, V Grossmann, C Zelenka, R Koch
arXiv preprint arXiv:2306.12189, 2023
22023
Label Smarter, Not Harder: CleverLabel for Faster Annotation of Ambiguous Image Classification with Higher Quality
L Schmarje, V Grossmann, T Michels, J Nazarenus, M Santarossa, ...
DAGM German Conference on Pattern Recognition, 459-475, 2023
12023
Opportunistic hip fracture risk prediction in Men from X-ray: Findings from the Osteoporosis in Men (MrOS) Study
L Schmarje, S Reinhold, T Damm, E Orwoll, CC Glüer, R Koch
International Workshop on PRedictive Intelligence In MEdicine, 103-114, 2022
12022
Monty Santarossa, Claudius Zelenka®, and Reinhard KochⓇ Kiel University, Kiel, Germany {las, vgr, tmi, jna, msa, cze, rk}@ informatik. uni-kiel. de
L Schmarje, V Grossmann, T Michels, J Nazarenus
Pattern Recognition: 45th DAGM German Conference, DAGM GCPR 2023, Heidelberg …, 2024
2024
Annotating Ambiguous Images: General Annotation Strategy for Image Classification with Real-World Biomedical Validation on Vertebral Fracture Diagnosis
L Schmarje, V Grossmann, C Zelenka, R Koch
arXiv preprint arXiv:2306.12189, 2023
2023
A Simple and Explainable Method for Uncertainty Estimation using Attribute Prototype Networks
C Zelenka, A Göhring, D Kazempour, M Hünemörder, L Schmarje, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
2023
Dulling while judging? Veränderte Beurteilung von Fotos zu Pickverletzungen bei Puten durch Wiederholungen
N Volkmann, L Schmarje, R Koch, N Kemper
Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung 2022: Vorträge anlässlich der …, 2022
2022
Learning Stixel-based Instance Segmentation
M Santarossa, L Schneider, C Zelenka, L Schmarje, R Koch, U Franke
2021 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 427-434, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19