Παρακολούθηση
Ryuzo Okada
Ryuzo Okada
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα toshiba.co.jp
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Count forest: Co-voting uncertain number of targets using random forest for crowd density estimation
VQ Pham, T Kozakaya, O Yamaguchi, R Okada
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 3253-3261, 2015
3952015
Interface apparatus and interface method
T Ike, Y Taniguchi, R Okada, N Kishikawa, K Yokoi, M Yuasa, B Stenger
US Patent 7,844,921, 2010
2022010
Pose estimating device and pose estimating method
R Okada
US Patent 7,940,960, 2011
1112011
Relevant feature selection for human pose estimation and localization in cluttered images
R Okada, S Soatto
Computer Vision–ECCV 2008: 10th European Conference on Computer Vision …, 2008
1062008
Discriminative generalized hough transform for object dectection
R Okada
2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision, 2000-2005, 2009
942009
Virtual clothing modeling apparatus and method
R Okada, N Kondo
US Patent 7,308,332, 2007
852007
Obstacle detection using projective invariant and vanishing lines
Okada, Taniguchi, Furukawa, Onoguchi
Proceedings Ninth IEEE International Conference on Computer Vision, 330-337 …, 2003
712003
Object tracking based on optical flow and depth
R Okada, Y Shirai, J Miura
1996 IEEE/SICE/RSJ International Conference on Multisensor Fusion and …, 1996
571996
Image processing apparatus and a method to compensate for shaking during image capture
R Okada
US Patent 7,015,952, 2006
552006
Tracking a person with 3-D motion by integrating optical flow and depth
R Okada, Y Shirai, J Miura
Proceedings Fourth IEEE International Conference on Automatic Face and …, 2000
552000
Obstacle detection apparatus and a method therefor
R Okada
US Patent 7,437,244, 2008
502008
Image processor and method thereof
R Okada, H Miyazaki
US Patent 7,283,679, 2007
492007
Virtual clothing modeling apparatus and method
R Okada, N Kondo
US Patent 7,433,753, 2008
452008
A single camera motion capture system for human-computer interaction
R Okada, B Stenger
IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems 91 (7), 1855-1862, 2008
372008
Image processing apparatus and method
R Okada, K Onoguchi
US Patent 7,612,800, 2009
352009
Elevator shaft inner dimension measuring device, elevator shaft inner dimension measurement controller, and elevator shaft inner dimension measurement method
M Yamazaki, A Seki, R Okada
US Patent App. 14/854,496, 2016
272016
Virtual fashion show using real-time markerless motion capture
R Okada, B Stenger, T Ike, N Kondoh
Asian conference on computer vision, 801-810, 2006
272006
Recognition apparatus
T Nakasu, T Ike, K Ouchi, R Okada
US Patent 9,405,373, 2016
262016
Information search apparatus and system
H Ohira, T Manabe, Y Tonouchi, R Okada, M Asano, T Ike
US Patent 9,003,284, 2015
262015
Posture estimation apparatus and method of posture estimation
R Okada
US Patent App. 11/749,443, 2007
232007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20