Παρακολούθηση
Sergio Verdu
Sergio Verdu
informationtheory.org
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα informationtheory.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multiuser detection
S Verdu
Cambridge university press, 1998
80781998
Channel coding rate in the finite blocklength regime
Y Polyanskiy, HV Poor, S Verdú
IEEE Transactions on Information Theory 56 (5), 2307-2359, 2010
33152010
Minimum probability of error for asynchronous Gaussian multiple-access channels
S Verdu
IEEE transactions on information theory 32 (1), 85-96, 1986
32441986
Random matrix theory and wireless communications
AM Tulino, S Verdú
Foundations and Trends® in Communications and Information Theory 1 (1), 1-182, 2004
27672004
Linear multiuser detectors for synchronous code-division multiple-access channels
R Lupas, S Verdu
IEEE transactions on Information Theory 35 (1), 123-136, 1989
23551989
Blind adaptive multiuser detection
M Honig, U Madhow, S Verdu
IEEE Transactions on Information Theory 41 (4), 944-960, 1995
20471995
Near-far resistance of multiuser detectors in asynchronous channels
R Lupas, S Verdu
IEEE transactions on Communications 38 (4), 496-508, 1990
15161990
Spectral efficiency in the wideband regime
S Verdú
IEEE Transactions on Information Theory 48 (6), 1319-1343, 2002
14552002
Mutual information and minimum mean-square error in Gaussian channels
D Guo, S Shamai, S Verdú
IEEE transactions on information theory 51 (4), 1261-1282, 2005
13102005
Spectral efficiency of CDMA with random spreading
S Verdú, S Shamai
IEEE Transactions on Information theory 45 (2), 622-640, 1999
11371999
Probability of error in MMSE multiuser detection
HV Poor, S Verdú
IEEE transactions on Information theory 43 (3), 858-871, 1997
11161997
A general formula for channel capacity
S Verdú
IEEE Transactions on Information Theory 40 (4), 1147-1157, 1994
8651994
Approximation theory of output statistics
TS Han, S Verdú
IEEE Transactions on Information Theory 39 (3), 752-772, 1993
6421993
On channel capacity per unit cost
S Verdú
IEEE Transactions on Information Theory 36 (5), 1019-1030, 1990
6151990
Stability properties of slotted Aloha with multipacket reception capability
S Ghez, S Verdu, SC Schwartz
IEEE transactions on automatic control 33 (7), 640-649, 1988
5941988
Optimum multiuser asymptotic efficiency
S Verdú
IEEE Transactions on Communications 34 (9), 890-897, 1986
5481986
Optimum power allocation for parallel Gaussian channels with arbitrary input distributions
A Lozano, AM Tulino, S Verdú
IEEE Transactions on Information Theory 52 (7), 3033-3051, 2006
5402006
Gaussian multiaccess channels with ISI: Capacity region and multiuser water-filling
RS Cheng, S Verdú
IEEE Transactions on Information Theory 39 (3), 773-785, 1993
5091993
Computational complexity of optimum multiuser detection
S Verdú
Algorithmica 4 (1), 303-312, 1989
4901989
Impact of antenna correlation on the capacity of multiantenna channels
AM Tulino, A Lozano, S Verdú
IEEE Transactions on Information Theory 51 (7), 2491-2509, 2005
4842005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20