Παρακολούθηση
Psychopharmacology Research Group
Psychopharmacology Research Group
[2000 - onwards], Dep of Pharmacology, Medical School, National & Kapodistrian Univ of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chronic mild stress impact: are females more vulnerable?
C Dalla, K Antoniou, G Drossopoulou, M Xagoraris, N Kokras, A Sfikakis, ...
Neuroscience 135 (3), 703-714, 2005
3962005
Sex differences in learning processes of classical and operant conditioning
C Dalla, TJ Shors
Physiology & behavior 97 (2), 229-238, 2009
3812009
Sex differences in animal models of psychiatric disorders
N Kokras, C Dalla
British journal of pharmacology 171 (20), 4595-4619, 2014
3512014
Behavioural and neurochemical effects induced by chronic mild stress applied to two different rat strains
S Bekris, K Antoniou, S Daskas, Z Papadopoulou-Daifoti
Behavioural brain research 161 (1), 45-59, 2005
3372005
Sex differences in animal models of depression and antidepressant response
C Dalla, PM Pitychoutis, N Kokras, Z Papadopoulou‐Daifoti
Basic & clinical pharmacology & toxicology 106 (3), 226-233, 2010
2582010
Sex differences in the effects of two stress paradigms on dopaminergic neurotransmission
C Dalla, K Antoniou, N Kokras, G Drossopoulou, G Papathanasiou, ...
Physiology & behavior 93 (3), 595-605, 2008
2092008
Sex differences in behavioral, neurochemical and neuroendocrine effects induced by the forced swim test in rats
G Drossopoulou, K Antoniou, E Kitraki, G Papathanasiou, E Papalexi, ...
Neuroscience 126 (4), 849-857, 2004
2092004
Boosting chaperone-mediated autophagy in vivo mitigates α-synuclein-induced neurodegeneration
M Xilouri, OR Brekk, N Landeck, PM Pitychoutis, T Papasilekas, ...
Brain 136 (7), 2130-2146, 2013
1932013
Females do not express learned helplessness like males do
C Dalla, C Edgecomb, AS Whetstone, TJ Shors
Neuropsychopharmacology 33 (7), 1559-1569, 2008
1842008
Neurogenesis and helplessness are mediated by controllability in males but not in females
TJ Shors, J Mathew, HM Sisti, C Edgecomb, S Beckoff, C Dalla
Biological psychiatry 62 (5), 487-495, 2007
1632007
The effects of stress exposure on the hypothalamic–pituitary–adrenal axis, thymus, thyroid hormones and glucose levels
N Kioukia-Fougia, K Antoniou, S Bekris, C Liapi, I Christofidis, ...
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 26 (5), 823-830, 2002
1622002
Sex differences in response to stress and expression of depressive-like behaviours in the rat
C Dalla, PM Pitychoutis, N Kokras, Z Papadopoulou-Daifoti
Biological basis of sex differences in psychopharmacology, 97-118, 2011
1502011
Forced swim test: What about females?
N Kokras, K Antoniou, HG Mikail, V Kafetzopoulos, ...
Neuropharmacology 99, 408-421, 2015
1482015
Female rats learn trace memories better than male rats and consequently retain a greater proportion of new neurons in their hippocampi
C Dalla, EB Papachristos, AS Whetstone, TJ Shors
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (8), 2927-2932, 2009
1382009
Tau protein is essential for stress-induced brain pathology
S Lopes, J Vaz-Silva, V Pinto, C Dalla, N Kokras, B Bedenk, N Mack, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (26), E3755-E3763, 2016
1282016
Oestrogen‐deficient female aromatase knockout (ArKO) mice exhibit ‘depressive‐like’symptomatology
C Dalla, K Antoniou, Z Papadopoulou‐Daifoti, J Balthazart, J Bakker
European Journal of Neuroscience 20 (1), 217-228, 2004
1162004
Neurochemical and behavioral alterations in an inflammatory model of depression: sex differences exposed
PM Pitychoutis, K Nakamura, PA Tsonis, Z Papadopoulou-Daifoti
Neuroscience 159 (4), 1216-1232, 2009
1152009
Effects of light spectrum on growth and physiological status of gilthead seabream Sparus aurata and rainbow trout Oncorhynchus mykiss reared under recirculating system conditions
N Karakatsouli, SE Papoutsoglou, G Pizzonia, G Tsatsos, A Tsopelakos, ...
Aquacultural Engineering 36 (3), 302-309, 2007
1112007
Estradiol rapidly activates male sexual behavior and affects brain monoamine levels in the quail brain
CA Cornil, C Dalla, Z Papadopoulou-Daifoti, M Baillien, J Balthazart
Behavioural brain research 166 (1), 110-123, 2006
1082006
Behavioral sexual dimorphism in models of anxiety and depression due to changes in HPA axis activity
N Kokras, C Dalla, AC Sideris, A Dendi, HG Mikail, K Antoniou, ...
Neuropharmacology 62 (1), 436-445, 2012
1072012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20