Παρακολούθηση
Aristides Bakandritsos
Aristides Bakandritsos
CATRIN, Palacký University Olomouc; CEET, Nanotechnology Centre VŠB Technical University of Ostrava
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upol.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Targeted drug delivery with polymers and magnetic nanoparticles: covalent and noncovalent approaches, release control, and clinical studies
K Ulbrich, K Hola, V Subr, A Bakandritsos, J Tucek, R Zboril
Chemical reviews 116 (9), 5338-5431, 2016
15982016
Green and simple route toward boron doped carbon dots with significantly enhanced non-linear optical properties
AB Bourlinos, G Trivizas, MA Karakassides, M Baikousi, A Kouloumpis, ...
Carbon 83, 173-179, 2015
3212015
Chemistry, properties, and applications of fluorographene
DD Chronopoulos, A Bakandritsos, M Pykal, R Zbořil, M Otyepka
Applied materials today 9, 60-70, 2017
2602017
Gd (III)-doped carbon dots as a dual fluorescent-MRI probe
AB Bourlinos, A Bakandritsos, A Kouloumpis, D Gournis, M Krysmann, ...
Journal of Materials Chemistry 22 (44), 23327-23330, 2012
2312012
Luminescent surface quaternized carbon dots
AB Bourlinos, R Zbořil, J Petr, A Bakandritsos, M Krysmann, ...
Chemistry of Materials 24 (1), 6-8, 2012
2122012
Covalent graphene‐mof hybrids for high‐performance asymmetric supercapacitors
K Jayaramulu, M Horn, A Schneemann, H Saini, A Bakandritsos, V Ranc, ...
Advanced materials 33 (4), 2004560, 2021
2002021
Nonlinear optical properties and broadband optical power limiting action of graphene oxide colloids
N Liaros, P Aloukos, A Kolokithas-Ntoukas, A Bakandritsos, T Szabo, ...
The Journal of Physical Chemistry C 117 (13), 6842-6850, 2013
1842013
High surface area montmorillonite− carbon composites and derived carbons
A Bakandritsos, T Steriotis, D Petridis
Chemistry of materials 16 (8), 1551-1559, 2004
1752004
Absorption-enhanced reforming of phenol by steam over supported Fe catalysts
K Polychronopoulou, A Bakandritsos, V Tzitzios, JLG Fierro, ...
Journal of Catalysis 241 (1), 132-148, 2006
1682006
Cyanographene and graphene acid: emerging derivatives enabling high-yield and selective functionalization of graphene
A Bakandritsos, M Pykal, P Błoński, P Jakubec, DD Chronopoulos, ...
ACS nano 11 (3), 2982-2991, 2017
1672017
Mixed‐valence single‐atom catalyst derived from functionalized graphene
A Bakandritsos, RG Kadam, P Kumar, G Zoppellaro, M Medved', J Tuček, ...
Advanced Materials 31 (17), 1900323, 2019
1622019
Room temperature organic magnets derived from sp3 functionalized graphene
J Tuček, K Holá, AB Bourlinos, P Błoński, A Bakandritsos, J Ugolotti, ...
Nature communications 8 (1), 14525, 2017
1452017
Surface modification of ultrafine magnetic iron oxide particles
AB Bourlinos, A Bakandritsos, V Georgakilas, D Petridis
Chemistry of materials 14 (8), 3226-3228, 2002
1302002
Statistical investigation of AC breakdown voltage of nanofluids compared with mineral and natural ester oil
GD Peppas, VP Charalampakos, EC Pyrgioti, MG Danikas, ...
IET Science, Measurement & Technology 10 (6), 644-652, 2016
1132016
In vitro cytotoxicity analysis of doxorubicin-loaded/superparamagnetic iron oxide colloidal nanoassemblies on MCF7 and NIH3T3 cell lines
K Tomankova, K Polakova, K Pizova, S Binder, M Havrdova, M Kolarova, ...
International journal of nanomedicine, 949-961, 2015
932015
Fast and selective reduction of nitroarenes under visible light with an earth-abundant plasmonic photocatalyst
A Cheruvathoor Poulose, G Zoppellaro, I Konidakis, E Serpetzoglou, ...
Nature Nanotechnology 17 (5), 485-492, 2022
852022
Ultrastable natural ester-based nanofluids for high voltage insulation applications
GD Peppas, A Bakandritsos, VP Charalampakos, EC Pyrgioti, J Tucek, ...
ACS applied materials & interfaces 8 (38), 25202-25209, 2016
852016
Enhanced uranium removal from acidic wastewater by phosphonate-functionalized ordered mesoporous silica: Surface chemistry matters the most
DA Giannakoudakis, I Anastopoulos, M Barczak, Ε Αntoniou, ...
Journal of Hazardous Materials 413, 125279, 2021
832021
A facile graphene oxide based sensor for electrochemical detection of neonicotinoids
V Urbanová, A Bakandritsos, P Jakubec, T Szambó, R Zbořil
Biosensors and Bioelectronics 89, 532-537, 2017
782017
Magnetic iron oxide/clay composites: effect of the layer silicate support on the microstructure and phase formation of magnetic nanoparticles
T Szabó, A Bakandritsos, V Tzitzios, S Papp, L Korösi, G Galbács, ...
Nanotechnology 18 (28), 285602, 2007
772007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20