Παρακολούθηση
Vincent Delaitre
Vincent Delaitre
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ens.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recognizing human actions in still images: a study of bag-of-features and part-based representations
V Delaitre, I Laptev, J Sivic
IEEE PAMI 31 (10), 1775-1789, 2010
3432010
Learning person-object interactions for action recognition in still images
V Delaitre, J Sivic, I Laptev
1902011
Scene semantics from long-term observation of people
V Delaitre, DF Fouhey, I Laptev, J Sivic, A Gupta, AA Efros
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
1352012
People watching: Human actions as a cue for single view geometry
DF Fouhey, V Delaitre, A Gupta, AA Efros, I Laptev, J Sivic
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
1252012
People watching: Human actions as a cue for single view geometry
DF Fouhey, V Delaitre, A Gupta, AA Efros, I Laptev, J Sivic
International journal of computer vision 110, 259-274, 2014
712014
Classifying ELH ontologies in SQL databases
V Delaitre, Y Kazakov
Proc. OWLED 2009 Workshop on OWL: Experiences and Directions. CEUR Workshop …, 2009
302009
andA. A. Efros. Scene semantics from long-term observation ofpeople
V Delaitre, DF Fouhey, I Laptev, J Sivic, A Gupta
Proc. ECCV 1, 2012
82012
Modeling and recognizing interactions between people, objects and scenes
V Delaitre
Ecole normale supérieure-ENS PARIS, 2015
12015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8