Παρακολούθηση
Andrea Schalk
Andrea Schalk
School of Computer Science, University of Manchester
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Glueing and orthogonality for models of linear logic
M Hyland, A Schalk
Theoretical computer science 294 (1-2), 183-231, 2003
1742003
Algebras for generalized power constructions
A Schalk
BULLETIN-EUROPEAN ASSOCIATION FOR THEORETICAL COMPUTER SCIENCE 53, 491-491, 1994
1131994
Games on graphs and sequentially realizable functionals. Extended abstract
M Hyland, A Schalk
Proceedings 17th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 257-264, 2002
612002
Abstract games for linear logic extended abstract
M Hyland, A Schalk
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 29, 127-150, 1999
391999
What is a categorical model of linear logic
A Schalk
Manuscript, available from http://www. cs. man. ac. uk/∼ schalk/work. html, 2004
352004
Modelling linear logic without units (preliminary results)
R Houston, D Hughes, A Schalk
arXiv preprint math/0504037, 2005
152005
Poset-valued sets or how to build models for linear logics
A Schalk, V De Paiva
Theoretical computer science 315 (1), 83-107, 2004
142004
An introduction to Category Theory in four easy movements
A Schalk, H Simmons
Notes for a course offered as part of the MSc. in Mathematical Logic …, 2005
132005
Introduction to category theory in for easy movements
A Schalk, H Simmons
112005
The Theory of Games and Game Models
A Schalk
Department of Computer Science, University of Manchester, 2003
92003
Domains arising as algebras for powerspace constructions
A Schalk
Journal of Pure and Applied Algebra 89 (3), 305-328, 1993
91993
Modelling linear logic without units
R Houston, D Hughes, A Schalk
PhD thesis, 2008
82008
Concrete data structures as games
A Schalk, JJ Palacios-Perez
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 122, 193-210, 2005
72005
A fully abstract denotational model for observational precongruence
A Ingólfsdóttir, A Schalk
Theoretical computer science 254 (1-2), 35-61, 2001
7*2001
Building models of linear logic
V De Paiva, A Schalk
International Conference on Algebraic Methodology and Software Technology …, 1999
61999
Category Theory in Four Easy Movements
H Simmons, A Schalk
Online Book, University of Manchester 8, 2003
52003
CONSTRUCTING FULLY COMPLETE MODELS OF MULTIPLICATIVE LINEAR LOGIC
A Schalk, HP Steele
Logical Methods in Computer Science 11, 1-72, 2015
32015
Whats is a categorical model of linear logic
A Schalk
Technical report, University of Manchester, 2004
32004
A Category Theoretic Interpretation of Gandy's Principles for Mechanisms
J Razavi, A Schalk
arXiv preprint arXiv:1904.10109, 2019
12019
Some notes on (double) glueing along hom-functors
A Schalk
Available, 2007
12007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20