Παρακολούθηση
Emine Yilmaz
Emine Yilmaz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Estimating average precision with incomplete and imperfect judgments
E Yilmaz, JA Aslam
Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and …, 2006
3942006
A simple and efficient sampling method for estimating AP and NDCG
E Yilmaz, E Kanoulas, JA Aslam
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
3442008
Overview of the TREC 2019 deep learning track
N Craswell, B Mitra, E Yilmaz, D Campos, EM Voorhees
arXiv preprint arXiv:2003.07820, 2020
3202020
A new rank correlation coefficient for information retrieval
E Yilmaz, JA Aslam, S Robertson
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
3192008
Relevance assessment: are judges exchangeable and does it matter
P Bailey, N Craswell, I Soboroff, P Thomas, AP de Vries, E Yilmaz
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
2192008
A statistical method for system evaluation using incomplete judgments
JA Aslam, V Pavlu, E Yilmaz
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
2052006
Inferring and using location metadata to personalize web search
PN Bennett, F Radlinski, RW White, E Yilmaz
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
1532011
Self-attentive Hawkes process
Q Zhang, A Lipani, O Kirnap, E Yilmaz
International conference on machine learning, 11183-11193, 2020
1342020
Extending average precision to graded relevance judgments
SE Robertson, E Kanoulas, E Yilmaz
Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2010
1152010
Dynamic clustering of streaming short documents
S Liang, E Yilmaz, E Kanoulas
Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2016
1002016
Expected browsing utility for web search evaluation
E Yilmaz, M Shokouhi, N Craswell, S Robertson
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
992010
Auditing search engines for differential satisfaction across demographics
R Mehrotra, A Anderson, F Diaz, A Sharma, H Wallach, E Yilmaz
Proceedings of the 26th international conference on World Wide Web companion …, 2017
972017
Relevance and effort: An analysis of document utility
E Yilmaz, M Verma, N Craswell, F Radlinski, P Bailey
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on …, 2014
892014
Simulating simple user behavior for system effectiveness evaluation
B Carterette, E Kanoulas, E Yilmaz
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
772011
Document selection methodologies for efficient and effective learning-to-rank
JA Aslam, E Kanoulas, V Pavlu, S Savev, E Yilmaz
Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2009
762009
The maximum entropy method for analyzing retrieval measures
JA Aslam, E Yilmaz, V Pavlu
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
722005
Crowdsourcing for information retrieval
M Lease, E Yilmaz
ACM SIGIR Forum 45 (2), 66-75, 2012
712012
Gıda ürünlerine ilişkin tüketici davranışı dinamiklerinin belirlenmesi:" Trakya örneği"
E Yılmaz, Y Oraman, İH İnan
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009
642009
A geometric interpretation of r-precision and its correlation with average precision
JA Aslam, E Yilmaz, V Pavlu
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
622005
Ranking-based method for news stance detection
Q Zhang, E Yilmaz, S Liang
Companion Proceedings of the The Web Conference 2018, 41-42, 2018
612018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20