Παρακολούθηση
Emine Yilmaz
Emine Yilmaz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the TREC 2019 deep learning track
N Craswell, B Mitra, E Yilmaz, D Campos, EM Voorhees
arXiv preprint arXiv:2003.07820, 2020
4372020
Estimating average precision with incomplete and imperfect judgments
E Yilmaz, JA Aslam
Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and …, 2006
4012006
A simple and efficient sampling method for estimating AP and NDCG
E Yilmaz, E Kanoulas, JA Aslam
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
3502008
A new rank correlation coefficient for information retrieval
E Yilmaz, JA Aslam, S Robertson
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
3332008
Relevance assessment: are judges exchangeable and does it matter
P Bailey, N Craswell, I Soboroff, P Thomas, AP de Vries, E Yilmaz
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
2362008
A statistical method for system evaluation using incomplete judgments
JA Aslam, V Pavlu, E Yilmaz
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
2082006
Self-attentive Hawkes process
Q Zhang, A Lipani, O Kirnap, E Yilmaz
International conference on machine learning, 11183-11193, 2020
2012020
Inferring and using location metadata to personalize web search
PN Bennett, F Radlinski, RW White, E Yilmaz
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
1572011
Extending average precision to graded relevance judgments
SE Robertson, E Kanoulas, E Yilmaz
Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2010
1212010
Dynamic clustering of streaming short documents
S Liang, E Yilmaz, E Kanoulas
Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2016
1072016
Expected browsing utility for web search evaluation
E Yilmaz, M Shokouhi, N Craswell, S Robertson
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
1052010
Auditing search engines for differential satisfaction across demographics
R Mehrotra, A Anderson, F Diaz, A Sharma, H Wallach, E Yilmaz
Proceedings of the 26th international conference on World Wide Web companion …, 2017
1042017
Relevance and effort: An analysis of document utility
E Yilmaz, M Verma, N Craswell, F Radlinski, P Bailey
Proceedings of the 23rd ACM international conference on conference on …, 2014
952014
Simulating simple user behavior for system effectiveness evaluation
B Carterette, E Kanoulas, E Yilmaz
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
862011
Gıda ürünlerine ilişkin tüketici davranışı dinamiklerinin belirlenmesi:" Trakya örneği"
E Yılmaz, Y Oraman, İH İnan
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009
812009
Document selection methodologies for efficient and effective learning-to-rank
JA Aslam, E Kanoulas, V Pavlu, S Savev, E Yilmaz
Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2009
772009
Crowdsourcing for information retrieval
M Lease, E Yilmaz
ACM SIGIR Forum 45 (2), 66-75, 2012
762012
The maximum entropy method for analyzing retrieval measures
JA Aslam, E Yilmaz, V Pavlu
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
762005
Do organizational politics and organizational commitment affect budgetary slack creation in public organizations?
E Yılmaz, G Özer, M Günlük
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 241-250, 2014
712014
Orcas: 18 million clicked query-document pairs for analyzing search
N Craswell, D Campos, B Mitra, E Yilmaz, B Billerbeck
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information …, 2020
692020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20