Παρακολούθηση
Martin Stephenson
Martin Stephenson
IBM Research Ireland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ie.ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Queriocity: A linked data platform for urban information management
V Lopez, S Kotoulas, ML Sbodio, M Stephenson, A Gkoulalas-Divanis, ...
International Semantic Web Conference, 148-163, 2012
722012
Queriocity: A linked data platform for urban information management
V Lopez, S Kotoulas, ML Sbodio, M Stephenson, A Gkoulalas-Divanis, ...
International Semantic Web Conference, 148-163, 2012
722012
Unsupervised method for enriching RDF data sources from denormalized data
V Bicer, N Lopes, S Kotoulas, M Stephenson
US Patent 11,068,439, 2021
602021
SPUD—Semantic processing of urban data
S Kotoulas, V Lopez, R Lloyd, ML Sbodio, F Lecue, M Stephenson, E Daly, ...
Journal of web semantics 24, 11-17, 2014
252014
Extraction and summarization of decision elements from communications
F Bonin, L Deleris, D Ganguly, K Levacher, M Stephenson
US Patent 10,832,009, 2020
182020
Open Innovation Portal: A collaborative platform for open city data sharing
M Stephenson, G Di Lorenzo, P Mac Aonghusa
2012 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2012
182012
Data access linking and integration with DALI: Building a safety net for an ocean of city data
V Lopez, M Stephenson, S Kotoulas, P Tommasi
The Semantic Web-ISWC 2015: 14th International Semantic Web Conference …, 2015
132015
Enabling person-centric care using linked data technologies
S Kotoulas, W Sedlazek, V Lopez, M Sbodio, M Stephenson, P Tommasi, ...
e-Health–For Continuity of Care, 692-696, 2014
102014
Intelligent facilitation of communications
M Stephenson, J Bettencourt-silva, E Daly
US Patent 10,909,973, 2021
62021
Targeted learning and recruitment
EP Bouillet, F Calabrese, B Ghaddar, A Pascale, MJ Stephenson
US Patent 10,832,583, 2020
62020
Cognitive intercom assistant
E Daly, M Stephenson, P Tommasi
US Patent 10,089,809, 2018
62018
Identification, ranking and protection of data security vulnerabilities
K Levacher, M Stephenson, S Braghin, S Antonatos
US Patent App. 16/526,684, 2021
52021
Finding Mr and Mrs entity in the city of knowledge
V Lopz Garcia, M Stephenson, S Kotoulas, P Tommasi
Proceedings of the 25th ACM conference on Hypertext and social media, 261-266, 2014
52014
Passenger operation network concurrent with vehicle operation
M Stephenson, P Tommasi, E Daly, G Russo
US Patent 10,506,092, 2019
42019
Cognitive intercom assistant
E Daly, M Stephenson, P Tommasi
US Patent 10,354,465, 2019
42019
Method and system for anonymization in continuous location-based services
A Gkoulalas-Divanis, M Stephenson
US Patent 9,135,452, 2015
42015
Improving cross-domain information sharing in care coordination using semantic web technologies
S Kotoulas, V Lopez, ML Sbodio, P Tommasi, M Stephenson, ...
Proceedings of the 19th international conference on Intelligent User …, 2014
42014
Coordinating Social Care and Healthcare using Semantic Web Technologies.
S Kotoulas, V Lopez, M Stephenson, P Tommasi, W Shen, G Hu, ...
ISWC (Posters & Demos), 169-172, 2013
42013
Sensitive data policy recommendation based on compliance obligations of a data source
S Antonatos, S Braghin, N Holohan, K Levacher, R Nair, M Stephenson
US Patent 11,562,087, 2023
32023
A linked data approach to care coordination
S Kotoulas, V Lopez, ML Sbodio, M Stephenson, P Tommasi, ...
Proceedings of the 25th ACM conference on Hypertext and social media, 77-87, 2014
32014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20