Παρακολούθηση
Benjamin Grosof
Benjamin Grosof
Coherent Knowledge
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα coherentknowledge.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SWRL: A semantic web rule language combining OWL and RuleML
I Horrocks, PF Patel-Schneider, H Boley, S Tabet, B Grosof, M Dean
W3C Member submission 21 (79), 1-31, 2004
42532004
Description logic programs: Combining logic programs with description logic
BN Grosof, I Horrocks, R Volz, S Decker
Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web, 48-57, 2003
14132003
Itinerant agents for mobile computing
D Chess, B Grosof, C Harrison, D Levine, C Parris, G Tsudik
IEEE Personal Communications 2 (5), 34-49, 1995
7341995
Delegation logic: A logic-based approach to distributed authorization
N Li, BN Grosof, J Feigenbaum
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 6 (1), 128-171, 2003
5932003
Supporting rule system interoperability on the semantic web with SWRL
M O’connor, H Knublauch, S Tu, B Grosof, M Dean, W Grosso, M Musen
The Semantic Web–ISWC 2005: 4th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2005
4152005
A declarative approach to business rules in contracts: courteous logic programs in XML
BN Grosof, Y Labrou, HY Chan
Proceedings of the 1st ACM Conference on Electronic Commerce, 68-77, 1999
2931999
SweetDeal: representing agent contracts with exceptions using XML rules, ontologies, and process descriptions
BN Grosof, TC Poon
Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web, 340-349, 2003
1862003
Semantic web services framework (SWSF) overview
S Battle, A Bernstein, H Boley, B Grosof, M Gruninger, R Hull, M Kifer, ...
World Wide Web Consortium, Member Submission SUBM-SWSF-20050909, 2005
1622005
A practically implementable and tractable delegation logic
N Li, B Grosof, J Feigenbaum
Proceeding 2000 IEEE Symposium on Security and Privacy. S&P 2000, 27-42, 2000
1612000
IBM intelligent agent strategy
D Gilbert, M Aparicio, B Atkinson, S Brady, J Ciccarino, B Grosof, ...
Ibm Corporation, 1995
1501995
A logic-based knowledge representation for authorization with delegation
N Li, J Feigenbaum, BN Grosof
Proceedings of the 12th IEEE Computer Security Foundations Workshop, 162-174, 1999
1491999
Prioritized conflict handling for logic programs
BN Grosof
1491997
An approach to using XML and a rule-based content language with an agent communication language
BN Grosof, Y Labrou
Issues in Agent Communication, 96-117, 2000
1422000
Automated negotiation from declarative contract descriptions
DM Reeves, MP Wellman, BN Grosof
Proceedings of the fifth international conference on Autonomous agents, 51-58, 2001
1162001
Representing e-commerce rules via situated courteous logic programs in RuleML
BN Grosof
Electronic Commerce Research and Applications 3 (1), 2-20, 2004
1112004
Project halo update—progress toward digital aristotle
D Gunning, VK Chaudhri, PE Clark, K Barker, SY Chaw, M Greaves, ...
AI Magazine 31 (3), 33-58, 2010
1042010
An inequality paradigm for probabilistic knowledge: the logic of conditional probability intervals
BN Grosof
Machine Intelligence and Pattern Recognition 4, 259-275, 1986
951986
Generalizing prioritization
BN Grosof
Proceedings of the Second International Conference on Principles of …, 1991
941991
Generalizing prioritization
BN Grosof
Proceedings of the Second International Conference on Principles of …, 1991
941991
SweetJess: Translating DAMLRuleML to JESS.
BN Grosof, MD Gandhe, TW Finin
RuleML, 2002
922002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20