Παρακολούθηση
Evaggelos Spyrou
Evaggelos Spyrou
Associate Professor, Department of Informatics and Telecommunications, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Retrieving landmark and non-landmark images from community photo collections
Y Avrithis, Y Kalantidis, G Tolias, E Spyrou
Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia, 153-162, 2010
1542010
Viral: Visual image retrieval and localization
Y Kalantidis, G Tolias, Y Avrithis, M Phinikettos, E Spyrou, P Mylonas, ...
Multimedia Tools and Applications 51 (2), 555-592, 2011
1012011
Fusing MPEG-7 visual descriptors for image classification
E Spyrou, H Le Borgne, T Mailis, E Cooke, Y Avrithis, N O’Connor
Artificial Neural Networks: Formal Models and Their Applications–ICANN 2005 …, 2005
1012005
Video-based measurements for wireless capsule endoscope tracking
E Spyrou, DK Iakovidis
Measurement Science and Technology 25 (1), 015002, 2014
692014
Using visual context and region semantics for high-level concept detection
P Mylonas, E Spyrou, Y Avrithis, S Kollias
IEEE Transactions on Multimedia 11 (2), 229-243, 2009
592009
Deep Visual Attributes vs. Hand-Crafted Audio Features on Multidomain Speech Emotion Recognition
M Papakostas, E Spyrou, T Giannakopoulos, G Siantikos, ...
Computation 5 (2), 26, 2017
542017
An ontology infrastructure for multimedia reasoning
N Simou, C Saathoff, S Dasiopoulou, E Spyrou, N Voisine, V Tzouvaras, ...
Visual Content Processing and Representation, 51-60, 2006
432006
Analyzing Flickr metadata to extract location-based information and semantically organize its photo content
E Spyrou, P Mylonas
Neurocomputing 172, 114-133, 2016
392016
Concept detection and keyframe extraction using a visual thesaurus
E Spyrou, G Tolias, P Mylonas, Y Avrithis
Multimedia Tools and Applications 41, 337-373, 2009
382009
K-space at trecvid 2006
P Wilkins, T Adamek, P Ferguson, M Hughes, GJF Jones, G Keenan, ...
NIST, 2006
382006
A survey on Flickr multimedia research challenges
E Spyrou, P Mylonas
Engineering Applications of Artificial Intelligence 51, 71-91, 2016
332016
Capsule endoscope localization based on visual features
DK Iakovidis, E Spyrou, D Diamantis, I Tsiompanidis
13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, 1-4, 2013
302013
Intelligent visual localization of wireless capsule endoscopes enhanced by color information
G Dimas, E Spyrou, DK Iakovidis, A Koulaouzidis
Computers in Biology and Medicine 89, 429-440, 2017
292017
Efficient homography-based video visualization for wireless capsule endoscopy
DK Iakovidis, E Spyrou, D Diamantis
13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, 1-4, 2013
292013
Homography-based orientation estimation for capsule endoscope tracking
E Spyrou, DK Iakovidis
2012 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques …, 2012
28*2012
Counting and tracking people in a smart room: An IoT approach
D Sgouropoulos, E Spyrou, G Siantikos, T Giannakopoulos
2015 10th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2015
262015
Knowledge-assisted video analysis using a genetic algorithm
N Voisine, S Dasiopoulou, V Mezaris, E Spyrou, T Athanasiadis, ...
Proc. of 6th International Workshop on Image Analysis for Multimedia …, 2005
262005
Comparative assessment of feature extraction methods for visual odometry in wireless capsule endoscopy
E Spyrou, DK Iakovidis, S Niafas, A Koulaouzidis
Computers in biology and medicine 65, 297-307, 2015
232015
Creating a Smart Room using an IoT approach
G Sfikas, C Akasiadis, E Spyrou
Artificial Intelligence and Internet of Things (AI-IoT) Workshop, in …, 2015
232015
Weakly-Supervised Lesion Detection in Video Capsule Endoscopy based on a Bag-of-Colour Features Model
M Vasilakakis, DK Iakovidis, E Spyrou, A Koulaouzidis, G Lamia, ...
22*
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20