Παρακολούθηση
Michael Sedlmair
Michael Sedlmair
Professor of Computer Science, University of Stuttgart
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα visus.uni-stuttgart.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design study methodology: Reflections from the trenches and the stacks
M Sedlmair, M Meyer, T Munzner
IEEE transactions on visualization and computer graphics 18 (12), 2431-2440, 2012
8212012
A systematic review on the practice of evaluating visualization
T Isenberg, P Isenberg, J Chen, M Sedlmair, T Möller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 19 (12), 2818-2827, 2013
3492013
Visual interaction with dimensionality reduction: A structured literature analysis
D Sacha, L Zhang, M Sedlmair, JA Lee, J Peltonen, D Weiskopf, SC North, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 23 (1), 241-250, 2016
2482016
Visual parameter space analysis: A conceptual framework
M Sedlmair, C Heinzl, S Bruckner, H Piringer, T Möller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 20 (12), 2161-2170, 2014
2042014
Empirical guidance on scatterplot and dimension reduction technique choices
M Sedlmair, T Munzner, M Tory
IEEE transactions on visualization and computer graphics 19 (12), 2634-2643, 2013
1842013
More than bags of words: Sentiment analysis with word embeddings
E Rudkowsky, M Haselmayer, M Wastian, M Jenny, Š Emrich, M Sedlmair
Communication Methods and Measures 12 (2-3), 140-157, 2018
1622018
A taxonomy of visual cluster separation factors
M Sedlmair, A Tatu, T Munzner, M Tory
Computer Graphics Forum 31 (3pt4), 1335-1344, 2012
1562012
Opening the black box: Strategies for increased user involvement in existing algorithm implementations
T Mühlbacher, H Piringer, S Gratzl, M Sedlmair, M Streit
IEEE transactions on visualization and computer graphics 20 (12), 1643-1652, 2014
1542014
vispubdata. org: A metadata collection about IEEE visualization (VIS) publications
P Isenberg, F Heimerl, S Koch, T Isenberg, P Xu, CD Stolper, M Sedlmair, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 23 (9), 2199-2206, 2016
1382016
What you see is what you can change: Human-centered machine learning by interactive visualization
D Sacha, M Sedlmair, L Zhang, JA Lee, J Peltonen, D Weiskopf, SC North, ...
Neurocomputing 268, 164-175, 2017
1372017
Comparing visual-interactive labeling with active learning: An experimental study
J Bernard, M Hutter, M Zeppelzauer, D Fellner, M Sedlmair
IEEE transactions on visualization and computer graphics 24 (1), 298-308, 2017
1232017
The nested blocks and guidelines model
M Meyer, M Sedlmair, PS Quinan, T Munzner
Information Visualization 14 (3), 234-249, 2015
962015
Visualizing dimensionally-reduced data: Interviews with analysts and a characterization of task sequences
M Brehmer, M Sedlmair, S Ingram, T Munzner
Proceedings of the Fifth Workshop on Beyond Time and Errors: Novel …, 2014
962014
Human-centered machine learning through interactive visualization
D Sacha, M Sedlmair, L Zhang, JA Lee, D Weiskopf, S North, D Keim
ESANN, 2016
902016
VIAL: a unified process for visual interactive labeling
J Bernard, M Zeppelzauer, M Sedlmair, W Aigner
The Visual Computer 34 (9), 1189-1207, 2018
802018
Information visualization evaluation in large companies: Challenges, experiences and recommendations
M Sedlmair, P Isenberg, D Baur, A Butz
Information Visualization 10 (3), 248-266, 2011
782011
Data‐driven evaluation of visual quality measures
M Sedlmair, M Aupetit
Computer Graphics Forum 34 (3), 201-210, 2015
762015
Visualization as seen through its research paper keywords
P Isenberg, T Isenberg, M Sedlmair, J Chen, T Möller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 23 (1), 771-780, 2016
742016
The streams of our lives: Visualizing listening histories in context
D Baur, F Seiffert, M Sedlmair, S Boring
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 16 (6), 1119-1128, 2010
742010
The four-level nested model revisited: blocks and guidelines
M Meyer, M Sedlmair, T Munzner
Proceedings of the 2012 BELIV Workshop: Beyond Time and Errors-Novel …, 2012
662012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20