Παρακολούθηση
Pierre Minssen
Pierre Minssen
JPMorgan Chase & Co.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jpmchase.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quantum Machine Learning for Finance ICCAD Special Session Paper
M Pistoia, SF Ahmad, A Ajagekar, A Buts, S Chakrabarti, D Herman, S Hu, ...
2021 IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD), 1-9, 2021
372021
Constrained quantum optimization for extractive summarization on a trapped-ion quantum computer
P Niroula, R Shaydulin, R Yalovetzky, P Minssen, D Herman, S Hu, ...
Scientific Reports 12 (1), 17171, 2022
312022
The efficient preparation of normal distributions in quantum registers
AG Rattew, Y Sun, P Minssen, M Pistoia
Quantum 5, 609, 2021
29*2021
NISQ-HHL: Portfolio Optimization for Near-Term Quantum Hardware
R Yalovetzky, P Minssen, D Herman, M Pistoia
arXiv preprint arXiv:2110.15958, 2021
192021
Portfolio Optimization via Quantum Zeno Dynamics on a Quantum Processor
D Herman, R Shaydulin, Y Sun, S Chakrabarti, S Hu, P Minssen, A Rattew, ...
arXiv preprint arXiv:2209.15024, 2022
82022
Evidence of Scaling Advantage for the Quantum Approximate Optimization Algorithm on a Classically Intractable Problem
R Shaydulin, C Li, S Chakrabarti, M DeCross, D Herman, N Kumar, ...
arXiv preprint arXiv:2308.02342, 2023
72023
Quantum Deep Hedging
EA Cherrat, S Raj, I Kerenidis, A Shekhar, B Wood, J Dee, S Chakrabarti, ...
arXiv preprint arXiv:2303.16585, 2023
5*2023
Universal Quantum Speedup for Branch-and-Bound, Branch-and-Cut, and Tree-Search Algorithms
S Chakrabarti, P Minssen, R Yalovetzky, M Pistoia
arXiv preprint arXiv:2210.03210, 2022
42022
Constrained optimization via quantum Zeno dynamics
D Herman, R Shaydulin, Y Sun, S Chakrabarti, S Hu, P Minssen, A Rattew, ...
Communications Physics 6 (1), 219, 2023
32023
Hardness of the Maximum Independent Set Problem on Unit-Disk Graphs and Prospects for Quantum Speedups
RS Andrist, MJA Schuetz, P Minssen, R Yalovetzky, S Chakrabarti, ...
arXiv preprint arXiv:2307.09442, 2023
22023
SYSTEMS AND METHODS FOR QUANTUM COMPUTING-ASSISTED PORTFOLIO SELECTION
A Ajagekar, P Minssen, R Yalovetzky, M Pistoia
US Patent App. 17/653,258, 2023
2023
SYSTEMS AND METHODS FOR IMPLEMENTING QUANTUM BRANCH-AND-BOUND ALGORITHMS WITH HEURISTICS
S Chakrabarti, P Minssen, R Yalovetzky, M Pistoia
US Patent App. 17/648,054, 2023
2023
Systems and methods for quantum computing-based extractive summarization
P Niroula, R Yalovetzky, P Minssen, D Herman, M Pistoia, S Hu
US Patent App. 17/647,311, 2023
2023
SYSTEMS AND METHODS FOR PREPARATION OF NORMAL DISTRIBUTIONS ON QUANTUM COMPUTERS
Y Sun, M Pistoia, P Minssen, AG Rattew
US Patent App. 17/337,831, 2022
2022
Systems and methods for enhanced eigenvalue inversion using quantum conditional logic
R Yalovetzky, D Herman, P Minssen, M Pistoia, B Alexander, S Hu
US Patent App. 17/331,445, 2022
2022
Systems and methods for optimization of time evolution for quantum computer-based eigenvalue estimation
P Minssen, R Yalovetzky, D Herman, M Pistoia, B Alexander, S Hu
US Patent App. 17/331,472, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16