Παρακολούθηση
Ervin Sejdic
Ervin Sejdic
University of Toronto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time–frequency feature representation using energy concentration: An overview of recent advances
E Sejdić, I Djurović, J Jiang
Digital signal processing 19 (1), 153-183, 2009
9132009
Fractional Fourier transform as a signal processing tool: An overview of recent developments
E Sejdić, I Djurović, LJ Stanković
Signal Processing 91 (6), 1351-1369, 2011
4282011
World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative
M Montero-Odasso, N Van Der Velde, FC Martin, M Petrovic, MP Tan, ...
Age and ageing 51 (9), afac205, 2022
4052022
Internet of medical things: A review of recent contributions dealing with cyber-physical systems in medicine
A Gatouillat, Y Badr, B Massot, E Sejdić
IEEE internet of things journal 5 (5), 3810-3822, 2018
3942018
Association of dual-task gait with incident dementia in mild cognitive impairment: results from the gait and brain study
MM Montero-Odasso, Y Sarquis-Adamson, M Speechley, MJ Borrie, ...
JAMA neurology 74 (7), 857-865, 2017
3252017
Radiological images and machine learning: trends, perspectives, and prospects
Z Zhang, E Sejdić
Computers in biology and medicine 108, 354-370, 2019
1722019
A comprehensive assessment of gait accelerometry signals in time, frequency and time-frequency domains
E Sejdić, KA Lowry, J Bellanca, MS Redfern, JS Brach
IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 22 (3 …, 2013
1692013
A window width optimized S-transform
E Sejdić, I Djurović, J Jiang
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2008, 1-13, 2007
1622007
Adaptive transcutaneous power transfer to implantable devices: A state of the art review
KN Bocan, E Sejdić
Sensors 16 (3), 393, 2016
1512016
Multimedia signals and systems
S Stanković, I Orović, E Sejdić
Springer, 2012
1502012
Frequency-based window width optimization for S-transform
I Djurović, E Sejdić, J Jiang
AEU-International Journal of Electronics and Communications 62 (4), 245-250, 2008
1432008
Evaluation of clinical practice guidelines on fall prevention and management for older adults: a systematic review
MM Montero-Odasso, N Kamkar, F Pieruccini-Faria, A Osman, ...
JAMA network open 4 (12), e2138911-e2138911, 2021
1362021
Carbon nanotube chemiresistor for wireless pH sensing
P Gou, ND Kraut, IM Feigel, H Bai, GJ Morgan, Y Chen, Y Tang, K Bocan, ...
Scientific reports 4 (1), 4468, 2014
1362014
Deep belief networks for electroencephalography: A review of recent contributions and future outlooks
F Movahedi, JL Coyle, E Sejdić
IEEE journal of biomedical and health informatics 22 (3), 642-652, 2017
1302017
An empirical examination of detrended fluctuation analysis for gait data
S Damouras, MD Chang, E Sejdić, T Chau
Gait & posture 31 (3), 336-340, 2010
1272010
Machine learning-based prediction of acute coronary syndrome using only the pre-hospital 12-lead electrocardiogram
S Al-Zaiti, L Besomi, Z Bouzid, Z Faramand, S Frisch, C Martin-Gill, ...
Nature communications 11 (1), 3966, 2020
1212020
Compressive sensing meets time–frequency: An overview of recent advances in time–frequency processing of sparse signals
E Sejdić, I Orović, S Stanković
Digital signal processing 77, 22-35, 2018
1152018
Necessity of noise in physiology and medicine
E Sejdić, LA Lipsitz
Computer methods and programs in biomedicine 111 (2), 459-470, 2013
1152013
Motor and cognitive trajectories before dementia: results from gait and brain study
M Montero‐Odasso, M Speechley, SW Muir‐Hunter, Y Sarquis‐Adamson, ...
Journal of the American Geriatrics Society 66 (9), 1676-1683, 2018
1092018
The effects of rhythmic sensory cues on the temporal dynamics of human gait
E Sejdić, Y Fu, A Pak, JA Fairley, T Chau
Public Library of Science 7 (8), e43104, 2012
1012012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20