Παρακολούθηση
M. Ali Babar
M. Ali Babar
Professor of Software Engineering, The University of Adelaide, Australia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adelaide.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Continuous integration, delivery and deployment: a systematic review on approaches, tools, challenges and practices
M Shahin, MA Babar, L Zhu
IEEE Access 5, 3909-3943, 2017
5282017
Identifying relevant studies in software engineering
H Zhang, MA Babar, P Tell
Information and Software Technology 53 (6), 625-637, 2011
4992011
Using scrum in global software development: a systematic literature review
E Hossain, MA Babar, H Paik
2009 Fourth IEEE International Conference on Global Software Engineering …, 2009
4472009
Variability management in software product lines: a systematic review
L Chen, M Ali Babar, N Ali
Association for Computing Machinery, 2009
3602009
Software quality and agile methods
M Huo, J Verner, L Zhu, MA Babar
Proceedings of the 28th Annual International Computer Software and …, 2004
3362004
A framework for classifying and comparing software architecture evaluation methods
MA Babar, L Zhu, R Jeffery
2004 Australian Software Engineering Conference. Proceedings., 309-318, 2004
3122004
A systematic review of evaluation of variability management approaches in software product lines
L Chen, MA Babar
Information and Software Technology 53 (4), 344-362, 2011
3112011
A survey of architecture design rationale
A Tang, MA Babar, I Gorton, J Han
Journal of systems and software 79 (12), 1792-1804, 2006
2852006
Establishing and maintaining trust in software outsourcing relationships: An empirical investigation
MA Babar, JM Verner, PT Nguyen
Journal of Systems and software 80 (9), 1438-1449, 2007
2712007
A comparative study of architecture knowledge management tools
A Tang, P Avgeriou, A Jansen, R Capilla, MA Babar
Journal of Systems and Software 83 (3), 352-370, 2010
2692010
Agility and architecture: Can they coexist?
P Abrahamsson, MA Babar, P Kruchten
IEEE Software 27 (2), 16-22, 2010
2472010
Comparison of scenario-based software architecture evaluation methods
MA Babar, I Gorton
11th Asia-Pacific Software Engineering Conference, 600-607, 2004
2282004
Software architecture knowledge management
MA Babar, T Dingsøyr, P Lago, H Van Vliet
Springer, 2009
2212009
A systematic review of knowledge sharing challenges and practices in global software development
M Zahedi, M Shahin, MA Babar
International Journal of Information Management 36 (6), 995-1019, 2016
1952016
Characterizing architecturally significant requirements
L Chen, MA Babar, B Nuseibeh
IEEE software 30 (2), 38-45, 2012
1902012
A tool for managing software architecture knowledge
MA Babar, I Gorton
Second Workshop on Sharing and Reusing Architectural Knowledge-Architecture …, 2007
1832007
Towards an evidence-based understanding of electronic data sources
L Chen, MA Babar, H Zhang
14th International conference on evaluation and assessment in software …, 2010
1812010
10 years of software architecture knowledge management: Practice and future
R Capilla, A Jansen, A Tang, P Avgeriou, MA Babar
Journal of Systems and Software 116, 191-205, 2016
1782016
A quality-driven systematic approach for architecting distributed software applications
T Al-Naeem, I Gorton, MA Babar, F Rabhi, B Benatallah
Proceedings of the 27th international conference on Software engineering …, 2005
1722005
Software Process Improvement barriers: A cross-cultural comparison
M Niazi, MA Babar, JM Verner
Information and software technology 52 (11), 1204-1216, 2010
1472010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20