Παρακολούθηση
Bhavani Thuraisingham
Bhavani Thuraisingham
Cyber Security Research and Education Institute, University of Texas at Dallas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utdallas.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new intrusion detection system using support vector machines and hierarchical clustering
L Khan, M Awad, B Thuraisingham
The VLDB journal 16 (4), 507-521, 2007
5312007
Classification and novel class detection in concept-drifting data streams under time constraints
M Masud, J Gao, L Khan, J Han, BM Thuraisingham
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 23 (6), 859-874, 2010
4462010
Privacy preservation in wireless sensor networks: A state-of-the-art survey
N Li, N Zhang, SK Das, B Thuraisingham
Ad Hoc Networks 7 (8), 1501-1514, 2009
4192009
Security issues for cloud computing
K Hamlen, M Kantarcioglu, L Khan, B Thuraisingham
International Journal of Information Security and Privacy (IJISP) 4 (2), 36-48, 2010
3362010
Inferring private information using social network data
J Lindamood, R Heatherly, M Kantarcioglu, B Thuraisingham
Proceedings of the 18th international conference on World wide web, 1145-1146, 2009
3152009
ROWLBAC: representing role based access control in OWL
T Finin, A Joshi, L Kagal, J Niu, R Sandhu, W Winsborough, ...
Proceedings of the 13th ACM symposium on Access control models and …, 2008
3102008
Heuristics-based query processing for large RDF graphs using cloud computing
M Husain, J McGlothlin, MM Masud, L Khan, BM Thuraisingham
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 23 (9), 1312-1327, 2011
2702011
technologies, techniques, tools, and Trends
B Thuraisingham, D Maning
CRC press, 1999
2681999
A semantic web based framework for social network access control
B Carminati, E Ferrari, R Heatherly, M Kantarcioglu, B Thuraisingham
Proceedings of the 14th ACM symposium on Access control models and …, 2009
2232009
Preventing private information inference attacks on social networks
R Heatherly, M Kantarcioglu, B Thuraisingham
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 25 (8), 1849-1862, 2012
2212012
Knowledge management: Classic and contemporary works
D Morey, MT Maybury, BM Thuraisingham
MIT Press, 2002
2042002
Systems and methods for determining user attribute values by mining user network data and information
S Abrol, V Khadilkar, LR Khan, BM Thuraisingham
US Patent 8,965,974, 2015
2022015
A practical approach to classify evolving data streams: Training with limited amount of labeled data
MM Masud, J Gao, L Khan, J Han, B Thuraisingham
2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining, 929-934, 2008
2002008
Eksploracja danych
DJ Hand, H Mannila, P Smyth
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005
1922005
Selective and authentic third-party distribution of XML documents
E Bertino, B Carminati, E Ferrari, B Thuraisingham, A Gupta
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 16 (10), 1263-1278, 2004
1812004
Proactive user-centric secure data scheme using attribute-based semantic access controls for mobile clouds in financial industry
M Qiu, K Gai, B Thuraisingham, L Tao, H Zhao
Future Generation Computer Systems 80, 421-429, 2018
1802018
Secure knowledge management: confidentiality, trust, and privacy
E Bertino, LR Khan, R Sandhu, B Thuraisingham
IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics-Part A: Systems and …, 2006
1782006
Storage and retrieval of large rdf graph using hadoop and mapreduce
M Farhan Husain, P Doshi, L Khan, B Thuraisingham
IEEE International Conference on Cloud Computing, 680-686, 2009
1712009
Design of LDV: A multilevel secure relational database management system
PD Stachour, B Thuraisingham
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 2 (2), 190-209, 1990
1681990
Web data mining and applications in business intelligence and counter-terrorism
B Thuraisingham
CRC Press, 2003
1652003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20