Παρακολούθηση
Athanasios Manavis
Athanasios Manavis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Industry 4.0 for fashion products–Case studies using 3D technology
T Spahiu, A Manavis, Z Kazlacheva, H Almeida, P Kyratsis
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1031 (1), 012039, 2021
272021
Computational design and digital manufacturing
P Kyratsis, A Manavis, JP Davim
Springer Nature, 2023
262023
Innovative and sustainable toothpaste packaging design
A Malea, A Tzotzis, A Manavis, P Kyratsis
Journal of Graphic Engineering and Design 11 (2), 19-30, 2020
132020
A COMPUTATIONAL STUDY ON PRODUCT SHAPE GENERATION TO SUPPORT BRAND IDENTITY.
A Manavis, P Kyratsis
International Journal of Modern Manufacturing Technologies (IJMMT) 13 (1), 2021
102021
A conceptual design of intelligent shoes for pregnant women
E Dimou, A Manavis, E Papachristou, P Kyratsis
Business Models and ICT Technologies for the Fashion Supply Chain …, 2017
102017
Jewellery design and wearable applications: a design thinking approach
A Manavis, I Nazlidou, T Spahiu, P Kyratsis
10th International Symposium on Graphic Engineering and Design 2020 …, 2020
82020
Computational design technologies for interior designers: a case study
A Manavis, P Minaoglou, D Tzetzis, N Efkolidis, P Kyratsis
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1009 (1), 012037, 2021
72021
Conceptual design of jewellery: a space-based aesthetics approach
V Tzintzi, A Manavis, N Efkolidis, C Dimopoulos, K Kakoulis, P Kyratsis
MATEC Web of Conferences 112, 07025, 2017
72017
An inspired from nature design methodology for the fashion industry
P Kyratsis, E Dimou, A Manavis, N Bilalis
Applied Mechanics and Materials 760, 33-38, 2015
72015
A NON-CONVENTIONAL METHODOLOGY FOR INTERIOR PRODUCT DESIGN USING CONCEPTUAL DESIGN PRINCIPLES AND PARAMETRIC TOOLS.
P Kyratsis, A Manavis, P Gianniotis, D Ghiculescu
Nonconventional Technologies Review/Revista de Tehnologii Neconventionale 23 (4), 2019
62019
CAD-BASED AUTOMATED G-CODE GENERATION FOR DRILLING OPERATIONS.
A Tzotzis, A Manavis, N Efkolidis, P Kyratsis
International Journal of Modern Manufacturing Technologies (IJMMT) 13, 2021
52021
Industry 4.0 for sustainable production in footwear industry
T Spahiu, H Almeida, A Manavis, P Kyratsis, A Jimeno-Morenilla
International Conference on Water Energy Food and Sustainability, 699-707, 2021
52021
Computational design and digital fabrication
P Kyratsis, A Tzotzis, A Manavis
Advances in Manufacturing Systems: Select Proceedings of RAM 2020, 1-16, 2021
52021
An Inspiration from Nature Design Methodology for In-Store Displays
A Manavis, T Sourris, E Dimou, N Efkolidis, P Kyratsis
Journal of Packaging Technology and Research 3, 141-148, 2019
52019
A Brief Review of Computational Product Design: A Brand Identity Approach
A Manavis, K Kakoulis, P Kyratsis
Machines 11 (2), 232, 2023
42023
CAD based design for the jewellery industry: A case study
A Manavis, P Minaoglou, K Aidinli, N Efkolidis, P Kyratsis
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1009 (1), 012036, 2021
42021
Fashion Products Through Digital Manufacturing-A Case Study With FDM Technology
T Spahiu, H Almeida, A Manavis, P Kyratsis
Academic journal of manufacturing engineering 18 (4), 63-72, 2020
42020
Industrial design in event tourism marketing: the case of Thessaloniki International Film Festival Pavilion
A Manavis, N Kapakiari, I Antoniadis, P Kyratsis
Strategic Innovative Marketing and Tourism: 8th ICSIMAT, Northern Aegean …, 2020
42020
Creative Design for Skin and Shape using advanced CAD systems
P Kyratsis, A Manavis, C Garcia-Hernadez, N Efkolidis
Applied Mechanics and Materials 657, 1021-1025, 2014
32014
Design for Skin and Shape in the packaging industry
P Kyratsis, N Efkolidis, A Manavis, S Peristeri
Academic Journal of Manufacturing Engineering 11 (4), 56-61, 2013
32013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20