Παρακολούθηση
Alberto Dainotti
Alberto Dainotti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Issues and future directions in traffic classification
A Dainotti, A Pescape, KC Claffy
IEEE network 26 (1), 35-40, 2012
6152012
A tool for the generation of realistic network workload for emerging networking scenarios
A Botta, A Dainotti, A Pescapé
Computer Networks 56 (15), 3531-3547, 2012
5322012
Analysis of country-wide internet outages caused by censorship
A Dainotti, C Squarcella, E Aben, KC Claffy, M Chiesa, M Russo, ...
Proceedings of the 2011 ACM SIGCOMM conference on Internet measurement …, 2011
2962011
Multi-protocol and multi-platform traffic generation and measurement
A Botta, A Dainotti, A Pescapè
INFOCOM 2007 Demo Session 2010, 2007
2252007
Analysis of a"/0" Stealth Scan from a Botnet
A Dainotti, A King, KC Claffy, F Papale, A Pescapé
Proceedings of the 2012 Internet Measurement Conference, 1-14, 2012
1542012
Classification of network traffic via packet-level hidden markov models
A Dainotti, W De Donato, A Pescape, PS Rossi
IEEE GLOBECOM 2008-2008 IEEE Global Telecommunications Conference, 1-5, 2008
1302008
Reviewing traffic classification
S Valenti, D Rossi, A Dainotti, A Pescapè, A Finamore, M Mellia
Data Traffic Monitoring and Analysis, 123-147, 2013
1262013
Do you trust your software-based traffic generator?
A Botta, A Dainotti, A Pescapé
IEEE Communications Magazine 48 (9), 158-165, 2010
1262010
Early classification of network traffic through multi-classification
A Dainotti, A Pescapé, C Sansone
International Workshop on Traffic Monitoring and Analysis, 122-135, 2011
1222011
Internet traffic modeling by means of Hidden Markov Models
A Dainotti, A Pescapé, PS Rossi, F Palmieri, G Ventre
Computer Networks 52 (14), 2645-2662, 2008
1202008
PortLoad: taking the best of two worlds in traffic classification
G Aceto, A Dainotti, W De Donato, A Pescapé
2010 INFOCOM IEEE Conference on Computer Communications Workshops, 1-5, 2010
1172010
Millions of targets under attack: a macroscopic characterization of the DoS ecosystem
M Jonker, A King, J Krupp, C Rossow, A Sperotto, A Dainotti
Proceedings of the 2017 Internet Measurement Conference, 100-113, 2017
1162017
Nis04-1: Wavelet-based detection of dos attacks
A Dainotti, A Pescapé, G Ventre
IEEE globecom 2006, 1-6, 2006
1132006
BGPStream: a software framework for live and historical BGP data analysis
C Orsini, A King, D Giordano, V Giotsas, A Dainotti
Proceedings of the 2016 Internet Measurement Conference, 429-444, 2016
1042016
Traffic analysis of peer-to-peer IPTV communities
T Silverston, O Fourmaux, A Botta, A Dainotti, A Pescapé, G Ventre, ...
Computer Networks 53 (4), 470-484, 2009
1042009
Tie: A community-oriented traffic classification platform
A Dainotti, W Donato, A Pescapé
International Workshop on Traffic Monitoring and Analysis, 64-74, 2009
962009
Blink: Fast connectivity recovery entirely in the data plane
T Holterbach, EC Molero, M Apostolaki, A Dainotti, S Vissicchio, ...
16th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2019
832019
ARTEMIS: Neutralizing BGP hijacking within a minute
P Sermpezis, V Kotronis, P Gigis, X Dimitropoulos, D Cicalese, A King, ...
IEEE/ACM Transactions on Networking 26 (6), 2471-2486, 2018
832018
Traffic identification engine: an open platform for traffic classification
W De Donato, A Pescapé, A Dainotti
IEEE Network 28 (2), 56-64, 2014
742014
A survey among network operators on BGP prefix hijacking
P Sermpezis, V Kotronis, A Dainotti, X Dimitropoulos
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 48 (1), 64-69, 2018
682018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20