Παρακολούθηση
Alexandros Karakasidis
Alexandros Karakasidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.edu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ETL queues for active data warehousing
A Karakasidis, P Vassiliadis, E Pitoura
Proceedings of the 2nd international workshop on Information quality in …, 2005
1522005
Privacy preserving record linkage using phonetic codes
A Karakasidis, VS Verykios
2009 Fourth Balkan Conference in Informatics, 101-106, 2009
762009
Privacy preserving record linkage approaches
VS Verykios, A Karakasidis, VK Mitrogiannis
International Journal of Data Mining, Modelling and Management 1 (2), 206-221, 2009
612009
Fake injection strategies for private phonetic matching
A Karakasidis, VS Verykios, P Christen
International Workshop on Data Privacy Management, 9-24, 2011
572011
Secure blocking+ secure matching= secure record linkage
A Karakasidis, VS Verykios
Journal of Computing Science and Engineering 5 (3), 223-235, 2011
562011
Reference table based k-anonymous private blocking
A Karakasidis, VS Verykios
Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 859-864, 2012
452012
Scalable blocking for privacy preserving record linkage
A Karakasidis, G Koloniari, VS Verykios
Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2015
332015
A sorted neighborhood approach to multidimensional privacy preserving blocking
A Karakasidis, VS Verykios
2012 IEEE 12th International Conference on Data Mining Workshops, 937-944, 2012
272012
Advances in privacy preserving record linkage
A Karakasidis, VS Verykios
Cyber Crime: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, 1682-1694, 2012
182012
Pseudonymisation of neuroimages and data protection: Increasing access to data while retaining scientific utility
D Eke, IEJ Aasebø, S Akintoye, W Knight, A Karakasidis, E Mikulan, ...
Neuroimage: Reports 1 (4), 100053, 2021
122021
DBGlobe: A data-centric approach to global computing
A Karakasidis, E Pitoura
Proceedings 22nd International Conference on Distributed Computing Systems …, 2002
112002
Identifying Bias in Name Matching Tasks.
A Karakasidis, E Pitoura
EDBT, 626-629, 2019
102019
A highly efficient and secure multidimensional blocking approach for private record linkage
A Karakasidis, VS Verykios
2012 IEEE 24th International Conference on Tools with Artificial …, 2012
62012
A two-party private string matching fuzzy vault scheme
X Mullaymeri, A Karakasidis
Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 340-343, 2021
52021
Privacy preserving blocking and meta-blocking
A Karakasidis, G Koloniari, VS Verykios
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2015
52015
Towards a more Accurate and Fair SVM-based Record Linkage
C Makri, A Karakasidis, E Pitoura
2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 4691-4699, 2022
42022
Using Fuzzy Vaults for Privacy Preserving Record Linkage.
X Mullaymeri, A Karakasidis
DOLAP, 101-110, 2021
42021
Private entity resolution for big data on Apache Spark using multiple phonetic codes
A Karakasidis, G Koloniari
Big Data Recommender Systems-Volume 1: Algorithms, Architectures, Big Data …, 2019
42019
A simulator for privacy preserving record linkage
A Karakasidis, VS Verykios
Engineering Applications of Neural Networks: 14th International Conference …, 2013
42013
Structure and content based community detection in evolving social networks
N Sachpenderis, A Karakasidis, G Koloniari
Proceedings of the 11th International Conference on Management of Digital …, 2019
32019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20