Alexandros Karakasidis
Alexandros Karakasidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.edu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ETL queues for active data warehousing
A Karakasidis, P Vassiliadis, E Pitoura
Proceedings of the 2nd international workshop on Information quality in …, 2005
1452005
Privacy preserving record linkage using phonetic codes
A Karakasidis, VS Verykios
2009 Fourth Balkan Conference in Informatics, 101-106, 2009
612009
Privacy preserving record linkage approaches
VS Verykios, A Karakasidis, VK Mitrogiannis
International Journal of Data Mining, Modelling and Management 1 (2), 206-221, 2009
572009
Secure blocking+ secure matching= secure record linkage
A Karakasidis, VS Verykios
Journal of Computing Science and Engineering 5 (3), 223-235, 2011
502011
Reference table based k-anonymous private blocking
A Karakasidis, VS Verykios
Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 859-864, 2012
412012
Fake injection strategies for private phonetic matching
A Karakasidis, VS Verykios, P Christen
Data Privacy Management and Autonomous Spontaneus Security, 9-24, 2011
412011
A sorted neighborhood approach to multidimensional privacy preserving blocking
A Karakasidis, VS Verykios
2012 IEEE 12th International Conference on Data Mining Workshops, 937-944, 2012
232012
Scalable blocking for privacy preserving record linkage
A Karakasidis, G Koloniari, VS Verykios
Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2015
212015
Advances in privacy preserving record linkage
A Karakasidis, VS Verykios
Cyber Crime: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, 1682-1694, 2012
172012
DBGlobe: A data-centric approach to global computing
A Karakasidis, E Pitoura
Proceedings 22nd International Conference on Distributed Computing Systems …, 2002
122002
A highly efficient and secure multidimensional blocking approach for private record linkage
A Karakasidis, VS Verykios
2012 IEEE 24th International Conference on Tools with Artificial …, 2012
52012
Identifying Bias in Name Matching Tasks.
A Karakasidis, E Pitoura
EDBT, 626-629, 2019
42019
Privacy preserving blocking and meta-blocking
A Karakasidis, G Koloniari, VS Verykios
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2015
42015
Structure and content based community detection in evolving social networks
N Sachpenderis, A Karakasidis, G Koloniari
Proceedings of the 11th International Conference on Management of Digital …, 2019
22019
Private entity resolution for big data on Apache Spark using multiple phonetic codes
A Karakasidis, G Koloniari
Big Data Recommender Systems-Volume 1: Algorithms, Architectures, Big Data …, 2019
22019
A Tutorial on Privacy-Preserving Record Linkage
P Christen, V Verykios, D Vatsalan, A Karakasidis
Pacific Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2012
22012
A two-party private string matching fuzzy vault scheme
X Mullaymeri, A Karakasidis
Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 340-343, 2021
12021
MILMS: A Microservices-based Learning Management System
O Tsilingeridis, A Karakasidis
2020 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 5843-5845, 2020
12020
Event-Centric Microservices for E-states
D Tourgaidis, A Karakasidis
International Conference on Electronic Government and the Information …, 2020
12020
PRIVATEER: A Private Record Linkage Toolkit.
A Karakasidis, G Koloniari, VS Verykios
CAiSe Forum, 197-204, 2015
12015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20