Παρακολούθηση
Dimitris Plexousakis
Dimitris Plexousakis
Director, ICS-FORTH and Prof. of Computer Science, Univ. of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
RQL: a declarative query language for RDF
G Karvounarakis, S Alexaki, V Christophides, D Plexousakis, M Scholl
Proceedings of the 11th international conference on World Wide Web, 592-603, 2002
7932002
The ICS-FORTH RDFSuite: Managing Voluminous RDF Description Bases.
S Alexaki, V Christophides, G Karvounarakis, D Plexousakis, K Tolle
SemWeb 1, 1-13, 2001
4152001
Ontology change: classification and survey
G Flouris, D Manakanatas, H Kondylakis, D Plexousakis, G Antoniou
The Knowledge Engineering Review 23 (2), 117-152, 2008
4132008
Alleviating the sparsity problem of collaborative filtering using trust inferences
M Papagelis, D Plexousakis, T Kutsuras
Trust Management: Third International Conference, iTrust 2005, Paris, France …, 2005
3862005
Qualitative analysis of user-based and item-based prediction algorithms for recommendation agents
M Papagelis, D Plexousakis
Engineering Applications of Artificial Intelligence 18 (7), 781-789, 2005
3412005
Requirements for QoS-based web service description and discovery
K Kritikos, D Plexousakis
IEEE Transactions on Services Computing 2 (4), 320-337, 2009
2382009
Inconsistencies, negations and changes in ontologies
G Flouris, Z Huang, JZ Pan, D Plexousakis, H Wache
AAAI 21 (2), 1295-1300, 2006
2042006
Semantic qos metric matching
K Kritikos, D Plexousakis
2006 European Conference on Web Services (ECOWS'06), 265-274, 2006
1962006
Ontology evolution: a process-centric survey
F Zablith, G Antoniou, M d'Aquin, G Flouris, H Kondylakis, E Motta, ...
The knowledge engineering review 30 (1), 45-75, 2015
1912015
A survey of semantics-based approaches for context reasoning in ambient intelligence
A Bikakis, T Patkos, G Antoniou, D Plexousakis
Constructing Ambient Intelligence: AmI 2007 Workshops Darmstadt, Germany …, 2008
1742008
A formal framework for business process modelling and design
M Koubarakis, D Plexousakis
Information systems 27 (5), 299-319, 2002
1662002
Incremental collaborative filtering for highly-scalable recommendation algorithms
M Papagelis, I Rousidis, D Plexousakis, E Theoharopoulos
Foundations of Intelligent Systems: 15th International Symposium, ISMIS 2005 …, 2005
1602005
On labeling schemes for the semantic web
V Christophides, D Plexousakis, M Scholl, S Tourtounis
Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web, 544-555, 2003
1442003
On applying the AGM theory to DLs and OWL
G Flouris, D Plexousakis, G Antoniou
The Semantic Web–ISWC 2005: 4th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2005
1312005
Ontology storage and querying
A Magkanaraki, G Karvounarakis, TT Anh, V Christophides, ...
Ics-forth Technical Report 308, 2002
1272002
Mixed-integer programming for QoS-based web service matchmaking
K Kritikos, D Plexousakis
IEEE Transactions on Services Computing 2 (2), 122-139, 2009
1242009
On Storing Voluminous RDF Descriptions: The Case of Web Portal Catalogs.
S Alexaki, V Christophides, G Karvounarakis, D Plexousakis, K Tolle
WebDB, 43-48, 2001
1242001
Viewing the semantic web through RVL lenses
A Magkanaraki, V Tannen, V Christophides, D Plexousakis
The Semantic Web-ISWC 2003: Second International Semantic Web Conference …, 2003
1022003
Evolving ontology evolution
G Flouris, D Plexousakis, G Antoniou
SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science: 32nd Conference on …, 2006
982006
Benchmarking rdf schemas for the semantic web
A Magkanaraki, S Alexaki, V Christophides, D Plexousakis
The Semantic Web—ISWC 2002: First International Semantic Web Conference …, 2002
982002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20