Παρακολούθηση
Fotios Xystrakis
Fotios Xystrakis
Forest Research Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fri.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Decreasing fires in mediterranean Europe
M Turco, J Bedia, F Di Liberto, P Fiorucci, J von Hardenberg, N Koutsias, ...
PLoS one 11 (3), e0150663, 2016
2152016
On the relationships between forest fires and weather conditions in Greece from long-term national observations (1894–2010)
N Koutsias, G Xanthopoulos, D Founda, F Xystrakis, F Nioti, M Pleniou, ...
International Journal of Wildland Fire 22 (4), 493-507, 2012
1772012
Evaluation of 13 empirical reference potential evapotranspiration equations on the island of Crete in southern Greece
F Xystrakis, A Matzarakis
Journal of Irrigation and Drainage Engineering 137 (4), 211-222, 2011
1182011
Temporal variations and change in forest fire danger in Europe for 1960–2012
A Venäläinen, N Korhonen, O Hyvärinen, N Koutsias, F Xystrakis, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 14 (6), 1477-1490, 2014
802014
Predicting wildfire spread and behaviour in Mediterranean landscapes
M Salis, B Arca, F Alcasena, M Arianoutsou, V Bacciu, P Duce, B Duguy, ...
International Journal of Wildland Fire 25 (10), 1015-1032, 2016
622016
A process-based land use/land cover change assessment on a mountainous area of Greece during 1945–2009: Signs of socio-economic drivers
F Xystrakis, T Psarras, N Koutsias
Science of the Total Environment 587, 360-370, 2017
522017
The relationship between altitude of meteorological stations and average monthly and annual precipitation
M Gouvas, N Sakellariou, F Xystrakis
Studia Geophysica et Geodaetica 53, 557-570, 2009
452009
The drought tolerance limit of Fagus sylvatica forest on limestone in southwestern Germany
S Gärtner, A Reif, F Xystrakis, U Sayer, N Bendagha, A Matzarakis
Journal of Vegetation Science 19 (6), 757-768, 2008
452008
Precipitation dominates fire occurrence in Greece (1900–2010): its dual role in fuel build-up and dryness
F Xystrakis, AS Kallimanis, P Dimopoulos, JM Halley, N Koutsias
Natural hazards and earth system sciences 14 (1), 21-32, 2014
412014
Classification of the Mediterranean lowland to submontane pine forest vegetation
G Bonari, F Fernández‐González, S Çoban, T Monteiro‐Henriques, ...
Applied Vegetation Science 24 (1), e12544, 2021
352021
A bottom–up approach for the conservation status assessment of structure and functions of habitat types
I Tsiripidis, F Xystrakis, A Kallimanis, M Panitsa, P Dimopoulos
Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali 29, 267-282, 2018
302018
National scale ecosystem condition assessment with emphasis on forest types in Greece
I Kokkoris, P Dimopoulos, F Xystrakis, I Tsiripidis
One Ecosystem 3, e25434, 2018
232018
Maps of fire occurrence–spatially explicit reconstruction of recent fire history using satellite remote sensing
M Pleniou, F Xystrakis, P Dimopoulos, N Koutsias
Journal of Maps 8 (4), 499-506, 2012
212012
Using terrestrial laser scanning to measure forest inventory parameters in a mediterranean coniferous stand of Western Greece
S Ghimire, F Xystrakis, N Koutsias
PFG–Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science 85 …, 2017
202017
Floristic change at the drought limit of European beech (Fagus sylvatica L.) to downy oak (Quercus pubescens) forest in the temperate climate of central Europe
R Albert, F Xystrakis, S Gaertner, U Sayer
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 45 (2), 646-654, 2017
192017
Handbook of field sampling for multi-taxon biodiversity studies in European forests
S Burrascano, G Trentanovi
Handbook of field sampling for multi-taxon biodiversity studies in european …, 2022
182022
CircumMed Pine Forest Database: an electronic archive for Mediterranean and Submediterranean pine forest vegetation data
G Bonari, I Knollová, P Vlčková, M Chytrý, F Xystrakis, S Çoban, ...
Phytocoenologia 49 (3), 311-318, 2019
152019
The role of fire as a long-term landscape modifier: Evidence from long-term fire observations (1922–2000) in Greece
Z Stamou, F Xystrakis, N Koutsias
Applied Geography 74, 47-55, 2016
152016
Acceleration and relocation of abandonment in a Mediterranean mountainous landscape: Drivers, consequences, and management implications
DA Kiziridis, A Mastrogianni, M Pleniou, E Karadimou, S Tsiftsis, ...
Land 11 (3), 406, 2022
142022
A remote sensing and gis approach to study the long-term vegetation recovery of a fire-affected pine forest in Southern Greece
F Nioti, F Xystrakis, N Koutsias, P Dimopoulos
Remote Sensing 7 (6), 7712-7731, 2015
142015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20