Παρακολούθηση
Athanasios Kotrotsos
Athanasios Kotrotsos
Post Doctoral Research Associate @ University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mech.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toughening and healing of continuous fibre reinforced composites by supramolecular polymers
V Kostopoulos, A Kotrotsos, S Tsantzalis, P Tsokanas, T Loutas, ...
Composites Science and Technology 128, 84-93, 2016
362016
Mode II fracture toughening and healing of composites using supramolecular polymer interlayers.
V Kostopoulos, A Kotrotsos, A Baltopoulos, S Tsantzalis, P Tsokanas, ...
Express Polymer Letters 10 (11), 2016
282016
Strategies on implementing a potential self-healing functionality in a composite structure
X Tsilimigkra, A Baltopoulos, S Tsantzalis, A Kotrotsos, N Siakavellas, ...
Ciência & Tecnologia dos Materiais 28 (2), 147-154, 2016
272016
Toughening and healing of continuous fibre reinforced composites with bis-maleimide based pre-pregs
V Kostopoulos, A Kotrotsos, S Tsantzalis, P Tsokanas, AC Christopoulos, ...
Smart Materials and Structures 25 (8), 084011, 2016
252016
Fatigue behaviour of open-hole carbon fibre/epoxy composites containing bis-maleimide based polymer blend interleaves as self-healing agent
V Kostopoulos, A Kotrotsos, A Sousanis, G Sotiriadis
Composites Science and Technology 171, 86-93, 2019
202019
3-Arm star pyrene-functional PMMAs for efficient exfoliation of graphite in chloroform: Fabrication of graphene-reinforced fibrous veils
SS Gkermpoura, KD Papadimitriou, EN Skountzos, I Polyzos, ...
Nanoscale 11 (3), 915-931, 2019
152019
Healing of carbon fiber reinforced plastics by Diels–Alder based polymers: Effects of healing agent concentration and curing cycle
A Kotrotsos, P Tsokanas, S Tsantzalis, V Kostopoulos
Journal of Applied Polymer Science 136 (19), 47478, 2019
142019
Toughening and healing of composites by CNTs reinforced copolymer nylon micro-particles
V Kostopoulos, A Kotrotsos, P Tsokanas, S Tsantzalis
Materials Research Express 5 (2), 025305, 2018
132018
Interphase modeling of copper‐epoxy particulate composites subjected to static and dynamic loading
GC Papanicolaou, AG Xepapadaki, A Kotrotsos, DE Mouzakis
Journal of applied polymer science 109 (2), 1150-1160, 2008
122008
A comparative study between epoxy/Titania micro‐and nanoparticulate composites thermal and mechanical behavior by means of particle–matrix interphase considerations
GC Papanicolaou, V Kostopoulos, LC Kontaxis, E Kollia, A Kotrotsos
Polymer Engineering & Science 58 (7), 1146-1154, 2018
112018
Fabrication and characterization of polyetherimide electrospun scaffolds modified with graphene nano-platelets and hydroxyapatite nano-particles
V Kostopoulos, A Kotrotsos, K Fouriki, A Kalarakis, D Portan
International Journal of Molecular Sciences 21 (2), 583, 2020
102020
Experimental investigation on Self-healing efficiency of doped Fiber Reinforced Plastics with Thermoplastic micro-Particles
A Kotrotsos, A Baltopoulos, S Tsantzalis, X Tsilimigkra, P Tsokanas, ...
6th International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials …, 2016
92016
Low velocity impact response and post impact assessment of carbon fiber/epoxy composites modified with Diels-Alder based healing agent. A novel approach
V Kostopoulos, A Kotrotsos, A Geitona, S Tsantzalis
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 140, 106151, 2021
82021
Graphene nanoplatelet-and hydroxyapatite-doped supramolecular electrospun fibers as potential materials for tissue engineering and cell culture
V Kostopoulos, A Kotrotsos, K Fouriki
International Journal of Molecular Sciences 20 (7), 1674, 2019
72019
An innovative synergy between solution electrospinning process technique and self‐healing of materials. A critical review
A Kotrotsos
Polymer Engineering & Science 61 (1), 5-21, 2021
62021
Effect of CNT modified matrix of epoxy CFRPs on hydrothermal behaviour of material. Evaluation of water uptake using electrical resistance measurements
A Kotrotsos, A Vavouliotis, S Tsantzalis, V Kostopoulos
Plastics, Rubber and Composites 43 (4), 122-129, 2014
62014
Fabrication and characterization of polylactic acid electrospun scaffolds modified with multi-walled carbon nanotubes and hydroxyapatite nanoparticles
A Kotrotsos, P Yiallouros, V Kostopoulos
Biomimetics 5 (3), 43, 2020
52020
Self-healing of Structural Composites Containing Common Thermoplastics Enabled or not by Nanotechnology as Healing Agent
A Kotrotsos, V Kostopoulos
Self-Healing Composite Materials: From Design to Applications, 327, 2019
52019
MWCNT-doped Nylon electrospun fibers as materials for increasing damage tolerance of CFRPs in structural applications
A Repanas, A Kotrotsos, V Kostopoulos, B Glasmacher
Int. J. Innov. Sci. Eng. Technol 3, 272-277, 2016
52016
Self-Heating Composite molds for the “green” manufacturing of composite components
P Dimoka, D Vlachos, N Athanasopoulos, A Kotrotsos, K Antoniadis, ...
Proceedings of the 10th Hellenic Polymer Society Conference, Patras, Greece, 4-6, 2014
32014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20