Παρακολούθηση
Alexis Lazanas, Ph.D.
Alexis Lazanas, Ph.D.
Faculty Staff, Mechanical Engineering and Aeronautics Dpt., University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the development of a web-based system for transportation services
N Karacapilidis, A Lazanas, G Megalokonomos, P Moraïtis
Information Sciences 176 (13), 1801-1828, 2006
342006
Providing Recommendations in an Agent-Based Transportation Transactions Management Platform.
A Lazanas, NI Karacapilidis, Y Pirovolakis
ICEIS (4), 87-92, 2006
82006
Combining machine learning and operations research methods to advance the project management practice
N Kanakaris, N Karacapilidis, G Kournetas, A Lazanas
Operations Research and Enterprise Systems: 8th International Conference …, 2020
72020
On the Advancement of Project Management through a Flexible Integration of Machine Learning and Operations Research Tools
N Kanakaris, N Karacapilidis, A Lazanas
Proceedings of the 8th International Conference on Operations Research and …, 2019
72019
Ontology-Driven Decision Making in Transportation Transactions Management, Witold Abramowicz
A Lazanas, CEN Karacapilidis
Proceedings of the 8th International Conference on Business Information …, 2005
72005
Social work with refugees: examining social workers’ role and practice in times of crisis in Greece
DD Teloni, S Dedotsi, A Lazanas, A Telonis
International Social Work, 00208728211046980, 2021
32021
Augmenting transportation-related recommendations through data mining
A Lazanas, N Karacapilidis
International Journal of Advanced Intelligence Paradigms 2 (1), 78-89, 2010
32010
On the integration of hybrid recommendation techniques into an agent-based transportation transactions management platform
A Lazanas, N Karacapilidis
International Journal of Information and Decision Sciences 2 (2), 170-187, 2010
32010
Enhancing Recommendations through a Data Mining Algorithm
A Lazanas, N Karacapilidis
Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems: 12th …, 2008
32008
Applying Hybrid Recommendation Policies through Agent-Invoked Web Services in E-Markets.
A Lazanas, NI Karacapilidis, V Katsoulis
ICEIS (4), 161-166, 2007
22007
Performing Hybrid Recommendation in Intermodal Transportation-the FTMarket System's Recommendation Module
A Lazanas
International Journal of Computer Science Issues 3 (1), 24-33, 2009
12009
Optimizing Alternative Routes Retrieval in an Agent-based Transportation Management System
A Lazanas, G Megalokonomos
2006 International Conference on Service Systems and Service Management 2 …, 2006
12006
EXPLOITING ORGANISATIONAL KNOWLEDGE THROUGH VIRTUAL COMMUNITIES
A Lazanas, Y Aggelopoulos
The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, 173, 2011
2011
On the Integration of e-Communities of Practice in Organizational Decision Making
A Lazanas, N Valsamis, E Galanou, Y Aggelopoulos
Journal of Computing 2 (11), 50-59, 2010
2010
Διαχείριση συνδυασμένων μεταφορικών συναλλαγών μέσω της ολοκλήρωσης υβριδικών συστημάτων συστάσεων και τεχνικών εξόρυξης γνώσης
A Lazanas
University of Patras, 2008
2008
APPLYING HYBRID RECOMMENDATION POLICIES THROUGH AGENT-INVOKED WEB SERVICES IN E-MARKET MARKETS
A Lazanas, N Karacapilidis, V Katsoulis
Proceedings of the 9th International Conference on Enterprise …, 2007
2007
On the Formulation of Alternative Routes through a Multi-Agent System
Alexis Lazanas, Nikos Karacapilidis, Y Pirovolakis
Proceedings of the 7th Balkan Conference on Operational Research Constanţa …, 2005
2005
On the Formulation and Evaluation of Alternative Transportation Routes through a Multi-Agent System
A Lazanas, N Karacapilidis, Y Pirovolakis
17ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Πάτρα …, 2005
2005
Ανάλυση και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικής Αγοράς για τη Διαχείριση Συναλλαγών Μεταφοράς Αγαθών
A Lazanas, N Karacapilidis
16ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών …, 2003
2003
An Agent-Mediated Marketplace for Transportation Transactions.
NI Karacapilidis, A Lazanas, P Moraïtis
ICEIS (4), 238-243, 2003
2003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20