Παρακολούθηση
Nicola Macchiarulo
Nicola Macchiarulo
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα exprivia.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Yolo trashnet: Garbage detection in video streams
B De Carolis, F Ladogana, N Macchiarulo
2020 IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems (EAIS), 1-7, 2020
222020
PeppeRecycle: improving children’s attitude toward recycling by playing with a social robot
G Castellano, B De Carolis, F D’Errico, N Macchiarulo, V Rossano
International Journal of Social Robotics 13 (1), 97-111, 2021
152021
“Engaged Faces”: Measuring and Monitoring Student Engagement from Face and Gaze Behavior
B De Carolis, F D'Errico, N Macchiarulo, G Palestra
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence-Companion Volume …, 2019
152019
Soft biometrics for social adaptive robots
B De Carolis, N Macchiarulo, G Palestra
International Conference on Industrial, Engineering and Other Applications …, 2019
122019
Towards a Situation Awareness for eHealth in Ageing Society.
C Ardito, T Di Noia, C Fasciano, D Lofú, N Macchiarulo, G Mallardi, ...
AIxAS@ AI* IA, 40-55, 2020
112020
Pepper4Museum: Towards a Human-like Museum Guide.
G Castellano, B De Carolis, N Macchiarulo, G Vessio
AVI²CH@ AVI, 2020
82020
A Novel Integrated Industrial Approach with Cobots in the Age of Industry 4.0 through Conversational Interaction and Computer Vision
AT Andrea Pazienza, Nicola Macchiarulo, Felice Vitulano, Antonio Fiorentini ...
6th Italian Conference on Computational Linguistics, CLiC-it 2019, 2019
8*2019
Learning waste recycling by playing with a social robot
G Castellano, B De Carolis, N Macchiarulo, V Rossano
2019 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC …, 2019
82019
Affective states recognition through touch dynamics
F Balducci, D Impedovo, N Macchiarulo, G Pirlo
Multimedia Tools and Applications 79 (47), 35909-35926, 2020
72020
Management at the edge of situation awareness during patient telemonitoring
C Ardito, TD Noia, C Fasciano, D Lofù, N Macchiarulo, G Mallardi, ...
International conference of the italian association for artificial …, 2020
62020
Recognizing cognitive emotions in e-learning environment
B De Carolis, F D’Errico, N Macchiarulo, M Paciello, G Palestra
International Workshop on Higher Education Learning Methodologies and …, 2020
52020
Using the pepper robot in cognitive stimulation therapy for people with mild cognitive impairment and mild dementia
B De Carolis, V Carofiglio, I Grimandli, N Macchiarulo, G Palestra, O Pino
Proceedings of the ACHI-The Thirteenth International Conference on Advances …, 2020
52020
Social Assistive Robots in Elderly Care: Exploring the role of Empathy.
P Buono, G Castellano, B De Carolis, N Macchiarulo
EMPATHY@ AVI, 12-19, 2020
52020
Investigating the social robots’ role in improving children attitudes toward recycling. The case of pepperecycle
B De Carolis, F D’Errico, N Macchiarulo, V Rossano
2019 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2019
52019
Dancing With Parkinson's Disease: The SI-ROBOTICS Study Protocol
R Bevilacqua, M Benadduci, AR Bonfigli, GR Riccardi, G Melone, ...
Frontiers in Public Health 9, 2021
32021
Socially Inclusive Robots: Learning Culture-Related Gestures by Playing with Pepper.
B De Carolis, F D'Errico, N Macchiarulo, G Palestra
IUI Workshops, 2021
32021
'Keep the user in mind!'Persuasive effects of social robot as personalized nutritional coach.
BN De Carolis, F D'Errico, N Macchiarulo
PSYCHOBIT, 2019
32019
A comparative study on soft biometric approaches to be used in retail stores
BD Carolis, N Macchiarulo, G Palestra
International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems, 120-129, 2018
32018
Ambient Assisted Living and Social Robots: Towards Learning Relations between User’s Daily Routines and Mood
B De Carolis, S Ferilli, N Macchiarulo
Adjunct Proceedings of the 30th ACM Conference on User Modeling, Adaptation …, 2022
12022
Detecting Emotions During Cognitive Stimulation Training with the Pepper Robot
G Castellano, B De Carolis, N Macchiarulo, O Pino
Human-Friendly Robotics 2021, 61-75, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20