Παρακολούθηση
Nazmul Siddique
Nazmul Siddique
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ulster.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computational intelligence: synergies of fuzzy logic, neural networks and evolutionary computing
N Siddique, H Adeli
John Wiley & Sons, 2013
4802013
A dynamic ensemble learning algorithm for neural networks
KMR Alam, N Siddique, H Adeli
Neural Computing and Applications 32, 8675-8690, 2020
2212020
Nature inspired computing: an overview and some future directions
N Siddique, H Adeli
Cognitive computation 7, 706-714, 2015
2052015
Training neural networks: backpropagation vs. genetic algorithms
MNH Siddique, MO Tokhi
IJCNN'01. International Joint Conference on Neural Networks. Proceedings …, 2001
1412001
Discrete spider monkey optimization for travelling salesman problem
MAH Akhand, SI Ayon, SA Shahriyar, N Siddique, H Adeli
Applied Soft Computing 86, 105887, 2020
1092020
Simulated annealing, its variants and engineering applications
N Siddique, H Adeli
International Journal on Artificial Intelligence Tools 25 (06), 1630001, 2016
1072016
Femtocell versus WiFi-A survey and comparison of architecture and performance
SF Hasan, NH Siddique, S Chakraborty
2009 1st International Conference on Wireless Communication, Vehicular …, 2009
972009
Fuzzy control
N Siddique, N Siddique
Intelligent Control: A Hybrid Approach Based on Fuzzy Logic, Neural Networks …, 2014
932014
Facial emotion recognition using transfer learning in the deep CNN
MAH Akhand, S Roy, N Siddique, MAS Kamal, T Shimamura
Electronics 10 (9), 1036, 2021
812021
Optimization of university course scheduling problem using particle swarm optimization with selective search
SI Hossain, MAH Akhand, MIR Shuvo, N Siddique, H Adeli
Expert systems with applications 127, 9-24, 2019
782019
Decoding imagined 3D hand movement trajectories from EEG: evidence to support the use of mu, beta, and low gamma oscillations
A Korik, R Sosnik, N Siddique, D Coyle
Frontiers in neuroscience 12, 130, 2018
692018
Harmony search algorithm and its variants
N Siddique, H Adeli
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 29 …, 2015
582015
A modular fuzzy control approach for two-wheeled wheelchair
S Ahmad, NH Siddique, MO Tokhi
Journal of Intelligent & Robotic Systems 64, 401-426, 2011
562011
Gravitational search algorithm and its variants
N Siddique, H Adeli
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 30 …, 2016
512016
Case study on a self-organizing spiking neural network for robot navigation
E Nichols, LJ McDaid, NH Siddique
International Journal of Neural Systems 20 (06), 501-508, 2010
492010
Dynamic modeling and control of a two wheeled robotic vehicle with a virtual payload
KM Goher, MO Tokhi, NH Siddique
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 6 (3), 7-41, 2011
482011
Biologically inspired SNN for robot control
E Nichols, LJ McDaid, N Siddique
IEEE transactions on cybernetics 43 (1), 115-128, 2012
462012
Spiral dynamics algorithm
N Siddique, H Adeli
International Journal on Artificial Intelligence Tools 23 (06), 1430001, 2014
452014
Water drop algorithms
N Siddique, H Adeli
International Journal on Artificial Intelligence Tools 23 (06), 1430002, 2014
452014
Nature-inspired chemical reaction optimisation algorithms
N Siddique, H Adeli
Cognitive computation 9, 411-422, 2017
412017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20