Παρακολούθηση
Aniruddh Nath
Aniruddh Nath
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recommending what video to watch next: a multitask ranking system
Z Zhao, L Hong, L Wei, J Chen, A Nath, S Andrews, A Kumthekar, ...
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 43-51, 2019
2852019
Unifying logical and statistical AI
P Domingos, D Lowd, S Kok, A Nath, H Poon, M Richardson, P Singla
Proceedings of the 31st Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer …, 2016
1612016
Approximate Lifting Techniques for Belief Propagation
P Singla, A Nath, P Domingos
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2014
442014
Efficient Belief Propagation for Utility Maximization and Repeated Inference
A Nath, P Domingos
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2010
422010
Efficient Lifting for Online Probabilistic Inference
A Nath, P Domingos
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2010
382010
A Language for Relational Decision Theory
A Nath, P Domingos
International Workshop on Statistical Relational Learning (SRL), 2009
382009
Learning tractable probabilistic models for fault localization
A Nath, P Domingos
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 30 (1), 2016
362016
Learning Relational Sum-Product Networks
A Nath, P Domingos
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2015
362015
The alchemy system for statistical relational ai: User manual
S Kok, P Singla, M Richardson, P Domingos, M Sumner, H Poon, D Lowd, ...
Department of Computer Science and Engineering, University of Washington, 41, 2008
292008
Approximate Lifted Belief Propagation
P Singla, A Nath, P Domingos
AAAI-10 Workshop on Statistical Relational AI (StaR-AI), 2010
232010
Chi,“
Z Zhao, L Hong, L Wei, J Chen, A Nath, S Andrews, A Kumthekar, ...
Recommending What Video to Watch Next: A Multitask Ranking System,” in …, 2019
112019
Markov logic: a language and algorithms for link mining
P Domingos, D Lowd, S Kok, A Nath, H Poon, M Richardson, P Singla
Link Mining: Models, Algorithms, and Applications, 135-161, 2010
92010
Learning Tractable Statistical Relational Models
A Nath, P Domingos
AAAI-14 Workshop on Statistical Relational AI (StaR-AI), 2014
52014
Learning Multiple Hierarchical Relational Clusterings
A Nath, P Domingos
ICML-12 Workshop on Statistical Relational Learning, 2012
52012
Counting-MLNs: Learning Relational Structure for Decision Making
A Nath, M Richardson
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2012
52012
Relational learning for system imitation
M Richardson, A Nath
US Patent 8,862,523, 2014
42014
Recommending What Video to Watch Next: A Multitask Ranking System
AA Kumthekar, A Nath, EH Chi, J Chen, L Wei, L Hong, M Sathiamoorthy, ...
2019
Learning and Exploiting Relational Structure for Efficient Inference
A Nath
2015
Automated Debugging with Tractable Probabilistic Programming
A Nath, PM Domingos
AAAI-14 Workshop on Statistical Relational AI (StaR-AI), 2014
2014
Abulafia, Y., see Werner, M., 303 1998 191 Aburto, A., L. Fruchter and C. Pasquier, Penetration depth, superconducting transition temperature and quenching of Ž. w Ž. x Ž. κ …
LX Cao, BR Zhao, YL Qin, L Li, T Yang, ZX Zhao, KW Chang, BW Wessels, ...
Physica C 303, 313-315, 1998
1998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20