Παρακολούθηση
Stefano Cereda
Stefano Cereda
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Movie genome: alleviating new item cold start in movie recommendation
Y Deldjoo, MF Dacrema, MG Constantin, H Eghbal-Zadeh, S Cereda, ...
User Modeling and User-Adapted Interaction 29 (2), 291-343, 2019
772019
Exploring the semantic gap for movie recommendations
M Elahi, Y Deldjoo, F Bakhshandegan Moghaddam, L Cella, S Cereda, ...
Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, 326-330, 2017
482017
Deriving item features relevance from past user interactions
L Cella, S Cereda, M Quadrana, P Cremonesi
Proceedings of the 25th conference on user modeling, adaptation and …, 2017
132017
A collaborative filtering approach for the automatic tuning of compiler optimisations
S Cereda, G Palermo, P Cremonesi, S Doni
The 21st ACM SIGPLAN/SIGBED Conference on Languages, Compilers, and Tools …, 2020
92020
CGPTuner: a contextual gaussian process bandit approach for the automatic tuning of IT configurations under varying workload conditions
S Cereda, S Valladares, P Cremonesi, S Doni
Proceedings of the VLDB Endowment 14 (8), 1401-1413, 2021
72021
A comparison of different neural networks for agricultural image segmentation
S Cereda, M Matteucci
Politecnico di Milano, 2017
62017
Method and apparatus for tuning adjustable parameters in computing environment
D Stefano, GP Gibilisco, S Cereda
US Patent App. 16/818,263, 2020
12020
Method and system for tuning a computing environment using a knowledge base
S Cereda, P Cremonesi, D Stefano, GP Gibilisco
US Patent App. 17/707,498, 2022
2022
METODO E APPARECCHIATURA PER LA MESSA A PUNTO DI PARAMETRI REGOLABILI IN AMBIENTE INFORMATICO
S Cereda, S Doni, G Gibilisco
2019
Estimate Features Relevance for Groups of Users.
S Cereda, L Cella, P Cremonesi
IIR, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10