Παρακολούθηση
Costel Moldoveanu
Costel Moldoveanu
Profesor, Facultatea de Chimie, Universitatea Al.I. Cuza
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uaic.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neopentylglycolborylation of aryl mesylates and tosylates catalyzed by Ni-based mixed-ligand systems activated with Zn
DA Wilson, CJ Wilson, C Moldoveanu, AM Resmerita, P Corcoran, ...
Journal of the American Chemical Society 132 (6), 1800-1801, 2010
1822010
Synthesis and antituberculosis activity of some new pyridazine derivatives. Part II
D Mantu, MC Luca, C Moldoveanu, G Zbancioc, II Mangalagiu
European journal of medicinal chemistry 45 (11), 5164-5168, 2010
842010
Neopentylglycolborylation of Aryl Chlorides Catalyzed by the Mixed Ligand System NiCl2(dppp)/dppf
C Moldoveanu, DA Wilson, CJ Wilson, P Corcoran, BM Rosen, V Percec
Organic Letters 11 (21), 4974-4977, 2009
842009
Hybrid imidazole (benzimidazole)/pyridine (quinoline) derivatives and evaluation of their anticancer and antimycobacterial activity
D Mantu, V Antoci, C Moldoveanu, G Zbancioc, II Mangalagiu
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry 31 (sup2), 96-103, 2016
812016
Zero-Valent Metals Accelerate the Neopentylglycolborylation of Aryl Halides Catalyzed by NiCl2-Based Mixed-Ligand Systems
P Leowanawat, AM Resmerita, C Moldoveanu, C Liu, N Zhang, ...
The Journal of Organic Chemistry 75 (22), 7822-7828, 2010
802010
Neopentylglycolborylation of ortho-Substituted Aryl Halides Catalyzed by NiCl2-Based Mixed-Ligand Systems
C Moldoveanu, DA Wilson, CJ Wilson, P Leowanawat, AM Resmerita, ...
The Journal of Organic Chemistry 75 (16), 5438-5452, 2010
782010
Study on the thermal behavior of casein under nitrogen and air atmosphere by means of the TG-FTIR technique
AM Mocanu, C Moldoveanu, L Odochian, CM Paius, N Apostolescu, ...
Thermochimica Acta 546, 120-126, 2012
672012
Contributions to the thermal degradation mechanism under nitrogen atmosphere of PTFE by TG-FTIR analysis. Influence of the additive nature
L Odochian, C Moldoveanu, AM Mocanu, G Carja
Thermochimica acta 526 (1-2), 205-212, 2011
632011
A facile synthesis of pyridazinone derivatives under ultrasonic irradiation
D Mantu, C Moldoveanu, A Nicolescu, C Deleanu, II Mangalagiu
Ultrasonics Sonochemistry 16 (4), 452-454, 2009
552009
Diazinium salts with dihydroxyacetophenone skeleton: syntheses and antimicrobial activity
AM Balan, O Florea, C Moldoveanu, G Zbancioc, D Iurea, II Mangalagiu
European journal of medicinal chemistry 44 (5), 2275-2279, 2009
502009
Ultrasound assisted synthesis of imidazolium salts: An efficient way to ionic liquids
G Zbancioc, II Mangalagiu, C Moldoveanu
Ultrasonics Sonochemistry 23, 376-384, 2015
462015
Bis-(imidazole/benzimidazole)-pyridine derivatives: synthesis, structure and antimycobacterial activity
V Antoci, D Cucu, G Zbancioc, C Moldoveanu, V Mangalagiu, ...
Future Medicinal Chemistry 12 (3), 207-222, 2020
442020
Ultrasound assisted reactions of steroid analogous of anticipated biological activities
V Bejan, C Moldoveanu, II Mangalagiu
Ultrasonics sonochemistry 16 (3), 312-315, 2009
372009
Microwave assisted reactions of some azaheterocylic compounds
G Zbancioc, V Bejan, M Risca, C Moldoveanu, II Mangalagiu
Molecules 14 (1), 403-411, 2009
372009
Contributions to the thermal degradation mechanism under air atmosphere of PTFE by TG–FTIR analysis: influence of the additive nature
L Odochian, C Moldoveanu, G Carja
Thermochimica acta 558, 22-28, 2013
342013
New antituberculosis compounds derived from diazine
C Moldoveanu, G Mangalagiu, G Drochioiu, M Caprosu, M Petrovanu, ...
An. Stiint. Univ.“Al. I. Cuza” Iasi 11, 367-374, 2003
322003
TG–FTIR study on thermal degradation mechanism of PTFE under nitrogen atmosphere and in air. Influence of the grain size
L Odochian, C Moldoveanu, D Maftei
Thermochimica acta 598, 28-35, 2014
312014
TG-FTIR study on thermal degradation in air of some new diazoaminoderivatives
A Mocanu, L Odochian, N Apostolescu, C Moldoveanu
Journal of thermal analysis and calorimetry 100 (2), 615-622, 2010
312010
4‐methyl‐and 4‐(halophenyl) pyrimidinium (4‐halobenzoyl) methylides. Correlation of structure, stability, reactivity, and biological activity
CC Moldoveanu, II Mangalagiu
Helvetica chimica acta 88 (10), 2747-2756, 2005
282005
Benzoquinoline derivatives: A straightforward and efficient route to antibacterial and antifungal agents
V Antoci, L Oniciuc, D Amariucai-Mantu, C Moldoveanu, V Mangalagiu, ...
Pharmaceuticals 14 (4), 335, 2021
272021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20