Παρακολούθηση
Eneko Arrondo (https://orcid.org/0000-0003-1728-9800)
Eneko Arrondo (https://orcid.org/0000-0003-1728-9800)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ugr.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scavenging in the Anthropocene: Human impact drives vertebrate scavenger species richness at a global scale
E Sebastián‐González, JM Barbosa, JM Pérez‐García, Z Morales‐Reyes, ...
Global change biology 25 (9), 3005-3017, 2019
962019
Invisible barriers: Differential sanitary regulations constrain vulture movements across country borders
E Arrondo, M Moleón, A Cortés-Avizanda, J Jiménez, P Beja, ...
Biological Conservation 219, 46-52, 2018
722018
Network structure of vertebrate scavenger assemblages at the global scale: drivers and ecosystem functioning implications
E Sebastián‐González, Z Morales‐Reyes, F Botella, L Naves‐Alegre, ...
Ecography 43 (8), 1143-1155, 2020
542020
Evaluation of the network of protection areas for the feeding of scavengers in Spain: from biodiversity conservation to greenhouse gas emission savings
Z Morales‐Reyes, JM Pérez‐García, M Moleón, F Botella, M Carrete, ...
Journal of Applied Ecology 54 (4), 1120-1129, 2017
542017
Rewilding traditional grazing areas affects scavenger assemblages and carcass consumption patterns
E Arrondo, Z Morales-Reyes, M Moleón, A Cortés-Avizanda, JA Donázar, ...
Basic and Applied Ecology 41, 56-66, 2019
412019
Livestock farming practices modulate vulture diet-disease interactions
G Blanco, A Cortés-Avizanda, Ó Frías, E Arrondo, JA Donázar
Global Ecology and Conservation 17, e00518, 2019
352019
Shepherds’ local knowledge and scientific data on the scavenging ecosystem service: Insights for conservation
Z Morales-Reyes, B Martín-López, M Moleón, P Mateo-Tomás, PP Olea, ...
Ambio 48 (1), 48-60, 2019
352019
Landscape anthropization shapes the survival of a top avian scavenger
E Arrondo, A Sanz-Aguilar, JM Pérez-García, A Cortés-Avizanda, ...
Biodiversity and Conservation 29, 1411-1425, 2020
342020
Functional traits driving species role in the structure of terrestrial vertebrate scavenger networks
E Sebastián‐González, Z Morales‐Reyes, F Botella, L Naves‐Alegre, ...
Ecology 102 (12), e03519, 2021
292021
Dust and bullets: Stable isotopes and GPS tracking disentangle lead sources for a large avian scavenger
E Arrondo, J Navarro, JM Perez-García, R Mateo, PR Camarero, ...
Environmental Pollution 266, 115022, 2020
262020
Rewilding processes shape the use of Mediterranean landscapes by an avian top scavenger
P Martin-Díaz, A Cortés-Avizanda, D Serrano, E Arrondo, ...
Scientific Reports 10 (1), 2853, 2020
242020
Phenotypic and environmental correlates of natal dispersal in a long-lived territorial vulture
D Serrano, A Cortés-Avizanda, I Zuberogoitia, G Blanco, JR Benítez, ...
Scientific Reports 11 (1), 5424, 2021
232021
Priority areas for conservation alone are not a good proxy for predicting the impact of renewable energy expansion
JM Pérez-García, J Morant, E Arrondo, E Sebastián-González, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 119 (33), e2204505119, 2022
222022
Large‐scale movement patterns in a social vulture are influenced by seasonality, sex, and breeding region
J Morant, E Arrondo, JA Sánchez‐Zapata, JA Donázar, ...
Ecology and evolution 13 (2), e9817, 2023
202023
Apex scavengers from different European populations converge at threatened savannah landscapes
A Delgado-González, A Cortés-Avizanda, D Serrano, E Arrondo, O Duriez, ...
Scientific Reports 12 (1), 2500, 2022
202022
Predation and scavenging in the city: A review of spatio-temporal trends in research
Á Luna, P Romero-Vidal, E Arrondo
Diversity 13 (2), 46, 2021
202021
Large-scale quantification and correlates of ungulate carrion production in the Anthropocene
J Morant, E Arrondo, A Cortés-Avizanda, M Moleon, JA Donázar, ...
Ecosystems 26 (2), 383-396, 2023
172023
Use of avian GPS tracking to mitigate human fatalities from bird strikes caused by large soaring birds
E Arrondo, M García‐Alfonso, J Blas, A Cortes‐Avizanda, M De la Riva, ...
Journal of Applied Ecology 58 (7), 1411-1420, 2021
172021
Temporally unpredictable supplementary feeding may benefit endangered scavengers
E Arrondo, A Cortés‐Avizanda, JA Donázar
Ibis 157 (3), 648-651, 2015
162015
Emerging laws must not protect stray cats and their impacts
M Carrete, M Clavero, E Arrondo, A Traveset, R Bernardo-Madrid, M Vilà, ...
Conservation Science and Practice 4 (7), e12706, 2022
142022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20