Παρακολούθηση
J Grant Burgess
J Grant Burgess
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ncl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Marine cyanobacteria—a prolific source of natural products
AM Burja, B Banaigs, E Abou-Mansour, JG Burgess, PC Wright
Tetrahedron 57 (46), 9347-9377, 2001
10472001
Improvement of phylum-and class-specific primers for real-time PCR quantification of bacterial taxa
TB De Gregoris, N Aldred, AS Clare, JG Burgess
Journal of microbiological methods 86 (3), 351-356, 2011
4872011
Microbial antagonism: a neglected avenue of natural products research
JG Burgess, EM Jordan, M Bregu, A Mearns-Spragg, KG Boyd
Progress in Industrial Microbiology 35, 27-32, 1999
4411999
Molecular mechanisms of compounds affecting bacterial biofilm formation and dispersal
P Landini, D Antoniani, JG Burgess, R Nijland
Applied microbiology and biotechnology 86, 813-823, 2010
4162010
The symbiotic role of marine microbes on living surfaces
E Armstrong, L Yan, KG Boyd, PC Wright, JG Burgess
Hydrobiologia 461, 37-40, 2001
3722001
Bioemulsifiers are not biosurfactants and require different screening approaches
C Uzoigwe, JG Burgess, CJ Ennis, PKSM Rahman
Frontiers in microbiology 6, 129446, 2015
3172015
The development of a marine natural product-based antifouling paint
JG Burgess, KG Boyd, E Armstrong, Z Jiang, L Yan, M Berggren, U May, ...
Biofouling 19 (S1), 197-205, 2003
3132003
Magnetite formation by a sulphate-reducing bacterium
T Sakaguchi, JG Burgess, T Matsunaga
Nature 365 (6441), 47-49, 1993
3051993
Biodegradation of crude oil across a wide range of salinities by an extremely halotolerant bacterial consortium MPD‐M, immobilized onto polypropylene fibers
MP Díaz, KG Boyd, SJW Grigson, JG Burgess
Biotechnology and bioengineering 79 (2), 145-153, 2002
2852002
Dispersal of Biofilms by Secreted, Matrix Degrading, Bacterial DNase
JGB Reindert Nijland, Michael J. Hall
Biofilm Control and Antimicrobial Agents, 27-44, 2014
234*2014
Life after death: the critical role of extracellular DNA in microbial biofilms
NS Jakubovics, RC Shields, N Rajarajan, JG Burgess
Letters in applied microbiology 57 (6), 467-475, 2013
2192013
An iron-regulated gene, magA, encoding an iron transport protein of Magnetospirillum sp. strain AMB-1
C Nakamura, JG Burgess, K Sode, T Matsunaga
Journal of Biological Chemistry 270 (47), 28392-28396, 1995
2131995
Chitosan-zinc oxide nanocomposite coatings for the prevention of marine biofouling
L Al-Naamani, S Dobretsov, J Dutta, JG Burgess
Chemosphere 168, 408-417, 2017
2022017
Cross-species induction and enhancement of antimicrobial activity produced by epibiotic bacteria from marine algae and invertebrates, after exposure to terrestrial bacteria.
A Mearns-Spragg, M Bregu, KG Boyd, JG Burgess
Letters in Applied Microbiology 27 (3), 142-146, 1998
1871998
Importance of water-volume on the release of microplastic fibers from laundry
MR Kelly, NJ Lant, M Kurr, JG Burgess
Environmental science & technology 53 (20), 11735-11744, 2019
1842019
Prevention of marine biofouling using natural compounds from marine organisms
E Armstrong, KG Boyd, JG Burgess
Elsevier 6, 221-241, 2000
1842000
Design and activity of antimicrobial peptides against sporogonic-stage parasites causing murine malarias
RBG Arrighi, C Nakamura, J Miyake, H Hurd, JG Burgess
Antimicrobial agents and chemotherapy 46 (7), 2104-2110, 2002
1542002
Disinfection of drinking water by using a novel electrochemical reactor employing carbon-cloth electrodes
T Matsunaga, S Nakasono, T Takamuku, JG Burgess, N Nakamura, ...
Applied and environmental microbiology 58 (2), 686-689, 1992
1481992
Isolation and characterization of novel hydrocarbon-degrading euryhaline consortia from crude oil and mangrove sediments
MP Díaz, SJW Grigson, CJ Peppiatt, JG Burgess
Marine Biotechnology 2 (6), 522, 2000
1442000
Detection and removal of Escherichia coli using fluorescein isothiocyanate conjugated monoclonal antibody immobilized on bacterial magnetic particles
N Nakamura, JG Burgess, K Yagiuda, S Kudo, T Sakaguchi, T Matsunaga
Analytical chemistry 65 (15), 2036-2039, 1993
1381993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20