Παρακολούθηση
Marco Ajmone Marsan
Marco Ajmone Marsan
IMDEA Networks Institute, Spain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imdea.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modelling with generalized stochastic Petri nets
GF Marco Giuseppe Ajmone Marsan, Gianfranco Balbo, Gianni Conte, Susanna ...
John Wiley, 1995
2325*1995
Modelling with generalized stochastic Petri nets
M Ajmone Marsan, G Balbo, S Donatelli, G Franceschinis, G Conte
John Wiley & Sons, Inc., 1994
2325*1994
A class of generalized stochastic Petri nets for the performance evaluation of multiprocessor systems
M Ajmone Marsan, G Conte, G Balbo
ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) 2 (2), 93-122, 1984
20331984
Optimal energy savings in cellular access networks
MA Marsan, L Chiaraviglio, D Ciullo, M Meo
2009 IEEE International Conference on Communications Workshops, 1-5, 2009
8492009
On Petri nets with deterministic and exponentially distributed firing times
MA Marsan, G Chiola
European Workshop on Applications and Theory in Petri Nets, 132-145, 1986
5491986
Stochastic Petri nets: an elementary introduction
MA Marsan
European workshop on applications and theory in Petri nets, 1-29, 1988
5441988
Performance models of multiprocessor systems
MA Marsan, G Balbo, G Conte
MIT press, 1987
5071987
Generalized stochastic Petri nets: A definition at the net level and its implications
G Chiola, MA Marsan, G Balbo, G Conte
IEEE Transactions on software engineering 19 (2), 89-107, 1993
3721993
The effect of execution policies on the semantics and analysis of stochastic Petri nets
MA Marsan, G Balbo, A Bobbio, G Chiola, G Conte, A Cumani
IEEE Transactions on Software Engineering 15 (7), 832-846, 1989
3501989
Multichannel local area network protocols
MA Marsan, D Roffinella
IEEE Journal on selected areas in Communications 1 (5), 885-897, 1983
2611983
Energy-aware UMTS access networks
L Chiaraviglio, D Ciullo, M Meo, MA Marsan, I Torino
W-GREEN, 2008
2102008
Algorithms for the logical topology design in WDM all-optical networks
E Leonardi, M Mellia, MA Marsan
Optical Networks Magazine 1 (1), 35-46, 2000
1812000
Generalized stochastic Petri nets revisited: Random switches and priorities
M Ajmone Marsan, G Balbo, G Chiola, G Conte
International Workshop on Petri Nets and Performance Models, 44-53, 1987
1771987
Energy efficient management of two cellular access networks
MA Marsan, M Meo
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 37 (4), 69-73, 2010
1682010
Markov models for multiple bus multiprocessor systems
MA Marsan, M Gerla
IEEE Transactions on Computers 31 (03), 239-248, 1982
1641982
Energy-efficient management of UMTS access networks
L Chiaraviglio, D Ciullo, M Meo, MA Marsan
2009 21st International Teletraffic Congress, 1-8, 2009
1582009
Dynamic resource provisioning for energy efficiency in wireless access networks: A survey and an outlook
Ł Budzisz, F Ganji, G Rizzo, MA Marsan, M Meo, Y Zhang, G Koutitas, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 16 (4), 2259-2285, 2014
1562014
MAC protocols and fairness control in WDM multirings with tunable transmitters and fixed receivers
MA Marsan, A Bianco, E Leonardi, M Meo, F Neri
Journal of Lightwave Technology 14 (6), 1230-1244, 1996
1551996
Bounds on average delays and queue size averages and variances in input-queued cell-based switches
E Leonardi, M Mellia, F Neri, MA Marsan
Proceedings IEEE INFOCOM 2001. Conference on Computer Communications …, 2001
1492001
An introduction to generalized stochastic Petri nets
MA Marsan, G Balbo, G Chiola, G Conte, S Donatelli, G Franceschinis
Microelectronics Reliability 31 (4), 699-725, 1991
1481991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20