Παρακολούθηση
Rosemary Monahan
Rosemary Monahan
National Univeristy of Ireland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mu.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The 1st verified software competition: Experience report
V Klebanov, P Müller, N Shankar, GT Leavens, V Wüstholz, E Alkassar, ...
International Symposium on Formal Methods, 154-168, 2011
782011
Reasoning about comprehensions with first-order SMT solvers
KRM Leino, R Monahan
Proceedings of the 2009 ACM symposium on Applied Computing, 615-622, 2009
672009
Dafny meets the verification benchmarks challenge
KRM Leino, R Monahan
International Conference on Verified Software: Theories, Tools, and …, 2010
522010
VerifyThis 2015
M Huisman, V Klebanov, R Monahan, T Michael
International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 1-9, 2016
51*2016
The COST IC0701 verification competition 2011
T Bormer, M Brockschmidt, D Distefano, G Ernst, JC Filliâtre, R Grigore, ...
Formal Verification of Object-Oriented Software: International Conference …, 2012
452012
Reveal: A tool to reverse engineer class diagrams
S Matzko, PJ Clarke, TH Gibbs, BA Malloy, JF Power, R Monahan
Australian Computer Society, Inc., 2002
442002
Exploiting attributed type graphs to generate metamodel instances using an SMT solver
H Wu, R Monahan, JF Power
2013 International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering …, 2013
372013
A sound execution semantics for ATL via translation validation
Z Cheng, R Monahan, JF Power
Theory and Practice of Model Transformations: 8th International Conference …, 2015
302015
Automatic verification of textbook programs that use comprehensions
KRM Leino, R Monahan
the authors, 2007
302007
Software refinement with perfect developer
G Carter, R Monahan, JM Morris
Third IEEE International Conference on Software Engineering and Formal …, 2005
252005
Rod Chapman, Ernie Cohen, Mark Hillebrand, Bart Jacobs, K
V Klebanov, P Müller, N Shankar, GT Leavens, V Wüstholz, E Alkassar, ...
Rustan M. Leino, Rosemary Monahan, Frank Piessens, Nadia Polikarpova, Tom …, 2011
232011
Transforming event B models into verified C# implementations
D Méry, R Monahan
192013
FRETting about requirements: formalised requirements for an aircraft engine controller
M Farrell, M Luckcuck, O Sheridan, R Monahan
International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for …, 2022
182022
VerifyThis 2016: A program verification competition
M Huisman, R Monahan, P Muller, E Poll
Enschede, the Netherlands: University of Twente, Centre for Telematics and …, 2016
182016
Predicting SMT solver performance for software verification
A Healy
PQDT-Global, 2016
182016
Metamodel instance generation: A systematic literature review
H Wu, R Monahan, JF Power
arXiv, 2012
182012
Power consumption profiling of a lightweight development board: Sensing with the INA219 and Teensy 4.0 microcontroller
J Lambert, R Monahan, K Casey
Electronics 10 (7), 775, 2021
162021
PACT: An initiative to introduce computational thinking to second-level education in Ireland
A Mooney, J Duffin, TJ Naughton, R Monahan, JF Power, P Maguire
142014
An institution for Event-B
M Farrell, R Monahan, JF Power
International Workshop on Algebraic Development Techniques, 104-119, 2016
122016
On the organisation of program verification competitions
M Huisman, V Klebanov, R Monahan
Proceedings of the 1st International Workshop on Comparative Empirical …, 2012
122012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20