Παρακολούθηση
Muzammil Shahbaz
Muzammil Shahbaz
Thales UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uk.thalesgroup.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The oracle problem in software testing: A survey
ET Barr, M Harman, P McMinn, M Shahbaz, S Yoo
IEEE transactions on software engineering 41 (5), 507-525, 2014
7852014
Inferring mealy machines
M Shahbaz, R Groz
International Symposium on Formal Methods, 207-222, 2009
1782009
A comprehensive survey of trends in oracles for software testing
M Harman, P McMinn, M Shahbaz, S Yoo
University of Sheffield, Department of Computer Science, Tech. Rep. CS-13-01, 2013
802013
Search-Based Test Input Generation for String Data Types Using the Results of Web Queries
P McMinn, M Shahbaz, M Stevenson
702012
Modular system verification by inference, testing and reachability analysis
R Groz, K Li, A Petrenko, M Shahbaz
Testing of software and communicating systems, 216-233, 2008
402008
Learning and integration of parameterized components through testing
M Shahbaz, K Li, R Groz
Testing of software and communicating systems, 319-334, 2007
372007
Integration testing of components guided by incremental state machine learning
K Li, R Groz, M Shahbaz
Testing: Academic & Industrial Conference-Practice And Research Techniques …, 2006
352006
Automated discovery of valid test strings from the web using dynamic regular expressions collation and natural language processing
M Shahbaz, P McMinn, M Stevenson
2012 12th International Conference on Quality Software, 79-88, 2012
322012
Analysis and testing of black‐box component‐based systems by inferring partial models
M Shahbaz, R Groz
Software Testing, Verification and Reliability 24 (4), 253-288, 2014
312014
Learning parameterized state machine model for integration testing
M Shahbaz, K Li, R Groz
31st Annual International Computer Software and Applications Conference …, 2007
292007
Integration testing of distributed components based on learning parameterized I/O models
K Li, R Groz, M Shahbaz
International Conference on Formal Techniques for Networked and Distributed …, 2006
292006
Automatic generation of valid and invalid test data for string validation routines using web searches and regular expressions
M Shahbaz, P McMinn, M Stevenson
Science of Computer Programming 97, 405-425, 2015
282015
Iterative refinement of specification for component based embedded systems
M Shahbaz, KC Shashidhar, R Eschbach
Proceedings of the 2011 International Symposium on Software Testing and …, 2011
222011
Reverse engineering enhanced state models of black box software components to support integration testing
M Shahbaz
Ph. D. thesis, 2008
222008
Learning finite state models of observable nondeterministic systems in a testing context
K El-Fakih, R Groz, MN Irfan, M Shahbaz
22nd IFIP International Conference on Testing Software and Systems, 97-102, 2010
152010
Reverse Engineering Enhanced State Models of Black Box Components to Support Integration Testing
M Shahbaz
Ph. D. Thesis, 2008
152008
Reverse Engineering and Testing of Black-Box Software Components: by Grammatical Inference techniques
M Shahbaz
LAP LAMBERT, 2012
8*2012
Specification inference using systematic reverse-engineering methodologies: An automotive industry application
M Shahbaz, KC Shashidhar, R Eschbach
IEEE software 29 (6), 62-69, 2011
82011
Incremental inference of black-box components to support integration testing
M Shahbaz
Testing: Academic & Industrial Conference-Practice And Research Techniques …, 2006
52006
Automatic discovery of unspecified behaviors in automotive control software
M Shahbaz, R Eschbach
International Academic and Industrial Conference on Practice and Research …, 2010
32010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20