Παρακολούθηση
Manmohan Chandraker
Manmohan Chandraker
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.ucsd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning to adapt structured output space for semantic segmentation
YH Tsai, WC Hung, S Schulter, K Sohn, MH Yang, M Chandraker
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
13782018
DESIRE: Distant Future Prediction in Dynamic Scenes with Interacting Agents
N Lee, W Choi, P Vernaza, CB Choy, PHS Torr, M Chandraker
2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2165 …, 2017
9862017
Learning efficient object detection models with knowledge distillation
G Chen, W Choi, X Yu, T Han, M Chandraker
Advances in neural information processing systems 30, 2017
8682017
Person re-identification in the wild
L Zheng, H Zhang, S Sun, M Chandraker, Y Yang, Q Tian
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
7572017
Universal correspondence network
CB Choy, JY Gwak, S Savarese, M Chandraker
Advances in neural information processing systems 29, 2016
3962016
Towards Large-Pose Face Frontalization in the Wild
X Yin, X Yu, K Sohn, X Liu, M Chandraker
2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 4010-4019, 2017
3732017
Domain adaptation for structured output via discriminative patch representations
YH Tsai, K Sohn, S Schulter, M Chandraker
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
2962019
Feature transfer learning for face recognition with under-represented data
X Yin, X Yu, K Sohn, X Liu, M Chandraker
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
2602019
IDD: A dataset for exploring problems of autonomous navigation in unconstrained environments
G Varma, A Subramanian, A Namboodiri, M Chandraker, CV Jawahar
2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 1743-1751, 2019
2502019
Deep Network Flow for Multi-Object Tracking
S Schulter, W Choi, P Vernaza, M Chandraker
2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2730 …, 2017
2172017
A 4D light-field dataset and CNN architectures for material recognition
TC Wang, JY Zhu, E Hiroaki, M Chandraker, AA Efros, R Ramamoorthi
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
2062016
Learning to reconstruct shape and spatially-varying reflectance from a single image
Z Li, Z Xu, R Ramamoorthi, K Sunkavalli, M Chandraker
ACM Transactions on Graphics (TOG) 37 (6), 1-11, 2018
1982018
Reconstruction-Based Disentanglement for Pose-Invariant Face Recognition
X Peng, X Yu, K Sohn, DN Metaxas, M Chandraker
2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 1632-1641, 2017
1742017
Warpnet: Weakly supervised matching for single-view reconstruction
A Kanazawa, DW Jacobs, M Chandraker
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
1692016
Inverse rendering for complex indoor scenes: Shape, spatially-varying lighting and svbrdf from a single image
Z Li, M Shafiei, R Ramamoorthi, K Sunkavalli, M Chandraker
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1622020
Robust scale estimation in real-time monocular SFM for autonomous driving
S Song, M Chandraker
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
1592014
Deep deformation network for object landmark localization
X Yu, F Zhou, M Chandraker
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
1562016
Dense object reconstruction with semantic priors
S Yingze Bao, M Chandraker, Y Lin, S Savarese
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
1492013
Shadowcuts: Photometric stereo with shadows
M Chandraker, S Agarwal, D Kriegman
2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2007
1472007
Materials for masses: SVBRDF acquisition with a single mobile phone image
Z Li, K Sunkavalli, M Chandraker
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 72-87, 2018
1442018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20