Παρακολούθηση
Andrey A Voevodin
Andrey A Voevodin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unt.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Supertough wear-resistant coatings with ‘chameleon’surface adaptation
AA Voevodin, JS Zabinski
Thin Solid Films 370 (1-2), 223-231, 2000
5592000
Preparation of amorphous diamond-like carbon by pulsed laser deposition: a critical review
AA Voevodin, MS Donley
Surface and Coatings Technology 82 (3), 199-213, 1996
4911996
Nanocomposite and nanostructured tribological materials for space applications
AA Voevodin, JS Zabinski
Composites Science and Technology 65 (5), 741-748, 2005
4332005
Design of a Ti/TiC/DLC functionally gradient coating based on studies of structural transitions in Ti–C thin films
AA Voevodin, MA Capano, SJP Laube, MS Donley, JS Zabinski
Thin Solid Films 298 (1-2), 107-115, 1997
3911997
Nanocomposite tribological coatings for aerospace applications
AA Voevodin, JP O'neill, JS Zabinski
Surface and Coatings Technology 116, 36-45, 1999
3821999
Laser surface texturing for adaptive solid lubrication
AA Voevodin, JS Zabinski
Wear 261 (11-12), 1285-1292, 2006
3092006
Nanocrystalline carbide/amorphous carbon composites
AA Voevodin, SV Prasad, JS Zabinski
Journal of Applied Physics 82 (2), 855-858, 1997
2931997
Characterization of wear protective Al Si O coatings formed on Al-based alloys by micro-arc discharge treatment
AA Voevodin, AL Yerokhin, VV Lyubimov, MS Donley, JS Zabinski
Surface and Coatings Technology 86, 516-521, 1996
2861996
Friction induced phase transformation of pulsed laser deposited diamond-like carbon
AA Voevodin, AW Phelps, JS Zabinski, MS Donley
Diamond and Related Materials 5 (11), 1264-1269, 1996
2851996
Plasma electrolytic fabrication of oxide ceramic surface layers for tribotechnical purposes on aluminium alloys
AL Yerokhin, AA Voevodin, VV Lyubimov, J Zabinski, M Donley
Surface and Coatings Technology 110 (3), 140-146, 1998
2781998
Load-adaptive crystalline–amorphous nanocomposites
AA Voevodin, JS Zabinski
Journal of materials Science 33 (2), 319-327, 1998
2541998
Continuous ultra-thin MoS2 films grown by low-temperature physical vapor deposition
C Muratore, JJ Hu, B Wang, MA Haque, JE Bultman, ML Jespersen, ...
Applied Physics Letters 104 (26), 261604, 2014
2132014
Architecture of multilayer nanocomposite coatings with super-hard diamond-like carbon layers for wear protection at high contact loads
AA Voevodin, SD Walck, JS Zabinski
Wear 203, 516-527, 1997
2131997
Superhard, functionally gradient, nanolayered and nanocomposite diamond-like carbon coatings for wear protection
AA Voevodin, JS Zabinski
Diamond and Related Materials 7 (2-5), 463-467, 1998
2111998
Chameleon coatings: adaptive surfaces to reduce friction and wear in extreme environments
C Muratore, AA Voevodin
Annual Review of Materials Research 39, 2009
2092009
Pulsed laser deposition of diamond-like carbon wear protective coatings: a review
AA Voevodin, MS Donley, JS Zabinski
Surface and Coatings Technology 92 (1-2), 42-49, 1997
2071997
Tribological performance and tribochemistry of nanocrystalline WC/amorphous diamond-like carbon composites
AA Voevodin, JP O’neill, JS Zabinski
Thin Solid Films 342 (1-2), 194-200, 1999
2021999
Hard coatings with high temperature adaptive lubrication and contact thermal management
AA Voevodin, C Muratore, SM Aouadi
Surface and Coatings Technology 257, 247-265, 2014
2002014
Adaptive VN/Ag nanocomposite coatings with lubricious behavior from 25 to 1000° C
SM Aouadi, DP Singh, DS Stone, K Polychronopoulou, F Nahif, ...
Acta Materialia 58 (16), 5326-5331, 2010
1972010
Nanocomposite tribological coatings with “chameleon” surface adaptation
AA Voevodin, TA Fitz, JJ Hu, JS Zabinski
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 20 (4 …, 2002
1862002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20