Παρακολούθηση
Jakob Hoydis
Jakob Hoydis
NVIDIA Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nvidia.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Massive MIMO in the UL/DL of cellular networks: How many antennas do we need?
J Hoydis, S Ten Brink, M Debbah
IEEE Journal on selected Areas in Communications 31 (2), 160-171, 2013
24142013
An introduction to deep learning for the physical layer
T O’Shea, J Hoydis
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 3 (4), 563-575, 2017
17192017
Massive MIMO networks: Spectral, energy, and hardware efficiency
E Björnson, J Hoydis, L Sanguinetti
Foundations and Trends® in Signal Processing 11 (3-4), 154-655, 2017
9942017
Smart radio environments empowered by reconfigurable AI meta-surfaces: An idea whose time has come
MD Renzo, M Debbah, DT Phan-Huy, A Zappone, MS Alouini, C Yuen, ...
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2019 (1), 1-20, 2019
8942019
Massive MIMO systems with non-ideal hardware: Energy efficiency, estimation, and capacity limits
E Björnson, J Hoydis, M Kountouris, M Debbah
IEEE Transactions on information theory 60 (11), 7112-7139, 2014
8832014
Optimal design of energy-efficient multi-user MIMO systems: Is massive MIMO the answer?
E Björnson, L Sanguinetti, J Hoydis, M Debbah
IEEE Transactions on wireless communications 14 (6), 3059-3075, 2015
7172015
Green small-cell networks
J Hoydis, M Kobayashi, M Debbah
IEEE Vehicular Technology Magazine 6 (1), 37-43, 2011
5682011
Deep learning-based communication over the air
S Dörner, S Cammerer, J Hoydis, S ten Brink
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2017
5622017
On deep learning-based channel decoding
T Gruber, S Cammerer, J Hoydis, S ten Brink
2017 51st Annual Conference on Information Sciences and Systems (CISS), 1-6, 2017
4142017
Massive MIMO is a reality—What is next?: Five promising research directions for antenna arrays
E Björnson, L Sanguinetti, H Wymeersch, J Hoydis, TL Marzetta
Digital Signal Processing 94, 3-20, 2019
3882019
Massive MIMO: How many antennas do we need?
J Hoydis, S Ten Brink, M Debbah
2011 49th Annual Allerton conference on communication, control, and …, 2011
3362011
Massive MIMO has unlimited capacity
E Björnson, J Hoydis, L Sanguinetti
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (1), 574-590, 2017
3332017
Channel measurements for large antenna arrays
J Hoydis, C Hoek, T Wild, S ten Brink
2012 International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS), 811-815, 2012
3002012
Designing multi-user MIMO for energy efficiency: When is massive MIMO the answer?
E Björnson, L Sanguinetti, J Hoydis, M Debbah
2014 IEEE wireless communications and networking conference (WCNC), 242-247, 2014
2282014
Making smart use of excess antennas: Massive MIMO, small cells, and TDD
J Hoydis, K Hosseini, S Ten Brink, M Debbah
Bell Labs Technical Journal 18 (2), 5-21, 2013
2222013
Model-free training of end-to-end communication systems
FA Aoudia, J Hoydis
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 37 (11), 2503-2516, 2019
220*2019
OFDM-autoencoder for end-to-end learning of communications systems
A Felix, S Cammerer, S Dörner, J Hoydis, S Ten Brink
2018 IEEE 19th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2018
1962018
Toward massive MIMO 2.0: Understanding spatial correlation, interference suppression, and pilot contamination
L Sanguinetti, E Björnson, J Hoydis
IEEE Transactions on Communications 68 (1), 232-257, 2019
1832019
Scaling deep learning-based decoding of polar codes via partitioning
S Cammerer, T Gruber, J Hoydis, S Ten Brink
GLOBECOM 2017-2017 IEEE global communications conference, 1-6, 2017
1752017
Massive MIMO and small cells: How to densify heterogeneous networks
K Hosseini, J Hoydis, S Ten Brink, M Debbah
2013 IEEE international conference on communications (ICC), 5442-5447, 2013
1452013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20