Georgios Theodorakis
Georgios Theodorakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ic.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Do we need distributed stream processing?
P Pietzuch, P Garefalakis, A Koliousis, H Pirk, G Theodorakis
https://lsds.doc.ic.ac.uk/blog/do-we-need-distributed-stream-processing, 2018
32018
SlideSide: A fast Incremental Stream Processing Algorithm for Multiple Queries
G Theodorakis, P Pietzuch, H Pirk
Advances in Database Technology - EDBT 2020, 23rd International Conference …, 2020
12020
LightSaber: Efficient Window Aggregation on Multi-core Processors
G Theodorakis, A Koliousis, P Pietzuch, H Pirk
Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2020
12020
Hammer Slide: Work- and CPU-efficient Streaming Window Aggregation
G Theodorakis, A Koliousis, P Pietzuch, H Pirk
International Workshop on Accelerating Analytics and Data Management …, 2018
12018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4