Παρακολούθηση
Catherine Baxevanou
Catherine Baxevanou
Associate Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Numerical simulation of thermal behavior of a ventilated arc greenhouse during a solar day
DK Fidaros, CA Baxevanou, T Bartzanas, C Kittas
Renewable Energy 35 (7), 1380-1386, 2010
1162010
Numerical modelling of flow and transport processes in a calciner for cement production
DK Fidaros, CA Baxevanou, CD Dritselis, NS Vlachos
Powder Technology 171 (2), 81-95, 2007
1102007
Evaluation study of a Navier–Stokes CFD aeroelastic model of wind turbine airfoils in classical flutter
CA Baxevanou, PK Chaviaropoulos, SG Voutsinas, NS Vlachos
Journal of wind engineering and industrial aerodynamics 96 (8-9), 1425-1443, 2008
682008
Yearly numerical evaluation of greenhouse cover materials
C Baxevanou, D Fidaros, T Bartzanas, C Kittas
Computers and electronics in agriculture 149, 54-70, 2018
622018
Numerical simulation of solar radiation, air flow and temperature distribution in a naturally ventilated tunnel greenhouse
C Baxevanou, D Fidaros, T Bartzanas, C Kittas
Agricultural Engineering International: CIGR Journal 12 (3-4), 48-67, 2010
532010
Numerical study of mechanically ventilated broiler house equipped with evaporative pads
D Fidaros, C Baxevanou, T Bartzanas, C Kittas
Computers and Electronics in Agriculture 149, 101-109, 2018
452018
Energy consumption and energy saving measures in poultry
C Baxevanou, D Fidaros, T Bartzanas, C Kittas
Energy Environ. Eng 5 (2), 29-36, 2017
332017
Solar radiation distribution in a tunnel greenhouse
D Fidaros, C Kittas, C Baxevanou, T Bartzanas
International Symposium on High Technology for Greenhouse System Management …, 2007
292007
Simulation of radiation and crop activity in a greenhouse covered with semitransparent organic photovoltaics
C Baxevanou, D Fidaros, N Katsoulas, E Mekeridis, C Varlamis, ...
Applied Sciences 10 (7), 2550, 2020
222020
Numerical study of solar chimney operation in a two story building
C Baxevanou, D Fidaros
Procedia Environmental Sciences 38, 68-76, 2017
222017
A parametric study of a solar calcinator using computational fluid dynamics
DK Fidaros, CA Baxevanou, NS Vlachos
Energy Conversion and Management 48 (11), 2784-2791, 2007
222007
Validation of numerical schemes and turbulence models combinations for transient flow around airfoil
CA Baxevanou, DK Fidaros
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 2 (2), 208-221, 2008
192008
A comparative study of numerical schemes and turbulence models for wind turbine aerodynamics modelling
CA Baxevanou, NS Vlachos
Wind Engineering 28 (3), 275-290, 2004
172004
Flow Characteristics and temperature patterns in a fan ventilated greenhouse
D Fidaros, C Baxevanou, T Bartzanas, C Kittas
International Workshop on Greenhouse Environmental Control and Crop …, 2008
112008
Assessment of various Trombe wall Geometries with CFD Study
D Fidaros, C Baxevanou, M Markousi, A Tsangrassoulis
Sustainability 14 (9), 4877, 2022
92022
Management of Natural Ventilation in High-Rise Building–a CFD Study
C Baxevanou, D Fidaros, A Tsangrassoulis
Procedia environmental sciences 38, 428-435, 2017
82017
An energy balance model for passive solar systems operation
C Baxevanou, D Fidaros, A Tsangrassoulis
Journal of Physics: Conference Series 1343 (1), 012130, 2019
62019
Analytical model for the simulation of Trombe wall operation with heat storage
C Baxevanou, D Fidaros, A Tsangrassoulis
Green Energy and Sustainability 1 (2), 2021
52021
Airborne particles and microclimate distribution in a livestock building
T Bartzanas, C Baxevanou, D Fidaros, D Papanastasiou, C Kittas
International Conference on Agricultural Engineering AgEng-Toward …, 2010
52010
Modelling of combustion and calcination in a cement precalciner
DK Fidaros, CA Baxevanou, CD Dritselis, NS Vlachos
Proceedings of the European Combustion Meeting 2007, 2007
52007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20