Παρακολούθηση
Armed Tusha
Armed Tusha
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nd.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multidimensional index modulation for 5G and beyond wireless networks
SD Tusha, A Tusha, E Basar, H Arslan
Proceedings of the IEEE 109 (2), 170-199, 2020
792020
NOMA with index modulation for uplink URLLC through grant-free access
S Doğan, A Tusha, H Arslan
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 13 (6), 1249-1257, 2019
792019
A hybrid downlink NOMA with OFDM and OFDM-IM for beyond 5G wireless networks
A Tusha, S Doğan, H Arslan
IEEE Signal Processing Letters 27, 491-495, 2020
762020
IQI mitigation for narrowband IoT systems with OFDM-IM
A Tusha, S Doğan, H Arslan
IEEE Access 6, 44626-44634, 2018
292018
OFDM with index modulation for asynchronous mMTC networks
S Doğan, A Tusha, H Arslan
Sensors 18 (4), 1280, 2018
282018
Performance analysis of OTFS under in-phase and quadrature imbalance at transmitter
A Tusha, S Doğan-Tusha, F Yilmaz, S Althunibat, K Qaraqe, H Arslan
IEEE Transactions on Vehicular Technology 70 (11), 11761-11771, 2021
202021
Performance analysis of frequency domain IM schemes under CFO and IQ imbalance
A Tusha, S Doğan, H Arslan
2019 IEEE 30th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile …, 2019
182019
Wireless channel and interference
AB Kihero, A Tusha, H Arslan
Design and Analysis of Wireless Communication Signals: A Laboratory-based …, 2021
132021
Low complex inter-doppler interference mitigation for OTFS systems via global receiver windowing
A Tusha, H Arslan
IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023
92023
Wireless sensing-enabler of future wireless technologies
H Türkmen, MSJ Solaija, A Tusha, H Arslan
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 29 (1), 1-17, 2021
82021
Exploiting user diversity in OTFS transmission for beyond 5G wireless systems
A Tusha, S Althunibat, MO Hasna, K Qaraqe, H Arslan
IEEE Wireless Communications Letters 11 (8), 1689-1693, 2022
72022
Index modulation-aided IQ imbalance compensator for OTFS communications systems
A Tusha, S Dogan-Tusha, S Althunibat, E Basar, K Qaraqe, H Arslan
2022 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2178-2183, 2022
72022
Evaluating the interference potential in 6 GHz: An extensive measurement campaign of a dense indoor Wi-Fi 6E network
S Dogan-Tusha, MI Rochman, A Tusha, H Nasiri, J Helzerman, M Ghosh
Proceedings of the 17th ACM workshop on wireless network testbeds …, 2023
52023
Orthogonal time frequency space multiple access using index modulation
S Doğan-Tusha, A Tusha, S Althunibat, K Qaraqe
IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023
52023
Physical effect of in-phase and quadrature imbalance in delay-Doppler domain
A Tusha, S Dogan-Tusha, F Yilmaz, S Althunibat, K Qaraqe, H Arslan
2021 IEEE 94th Vehicular Technology Conference (VTC2021-Fall), 1-6, 2021
52021
Single carrier transmission for URLLC with adaptive radio resource utilization
A Tusha, S Doğan, H Arslan
2019 15th International Wireless Communications & Mobile Computing …, 2019
42019
Control of fractional delay effect for SC transmission in beyond 5G networks
T Yılmaz, A Tusha, H Arslan
2022 IEEE 96th Vehicular Technology Conference (VTC2022-Fall), 1-5, 2022
22022
Intelligent spectrum occupancy prediction for realistic measurements: GRU based approach
A Tusha, B Kaplan, HA Cırpan, K Qaraqe, H Arslan
2022 IEEE International Black Sea Conference on Communications and …, 2022
22022
Inter‐numerology interference in OFDM‐IM systems
S Dogan‐Tusha, A Tusha, E Basar, S Althunibat, K Qaraqe, H Arslan
IET Communications, 2021
22021
Error performance enhancement and complexity reduction in OFDM systems via coordinate interleaving under practical impairments
MA REŞAT, A TUSHA, SD TUSHA, S ÖZYURT, H ARSLAN
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 32 (1), 21-33, 2024
12024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20