Παρακολούθηση
Alexandros El Sachat
Alexandros El Sachat
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inn.demokritos.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Two-dimensional phononic crystals: Disorder matters
MR Wagner, B Graczykowski, JS Reparaz, A El Sachat, M Sledzinska, ...
Nano letters 16 (9), 5661-5668, 2016
1542016
Thermal conductivity and air-mediated losses in periodic porous silicon membranes at high temperatures
B Graczykowski, A El Sachat, JS Reparaz, M Sledzinska, MR Wagner, ...
Nature communications 8 (1), 415, 2017
882017
Thermoreflectance techniques and Raman thermometry for thermal property characterization of nanostructures
S Sandell, E Chávez-Ángel, A El Sachat, J He, CM Sotomayor Torres, ...
Journal of Applied Physics 128 (13), 2020
632020
Thermal conductivity of MoS2 polycrystalline nanomembranes
M Sledzinska, B Graczykowski, M Placidi, DS Reig, A El Sachat, ...
2D Materials 3 (3), 035016, 2016
432016
Heat transport control and thermal characterization of low-dimensional materials: A review
A El Sachat, F Alzina, CM Sotomayor Torres, E Chavez-Angel
Nanomaterials 11 (1), 175, 2021
252021
Anisotropic Thermal Conductivity of Crystalline Layered SnSe2
P Xiao, E Chavez-Angel, S Chaitoglou, M Sledzinska, A Dimoulas, ...
Nano letters 21 (21), 9172-9179, 2021
242021
Unraveling Heat Transport and Dissipation in Suspended MoSe2 from Bulk to Monolayer
D Saleta Reig, S Varghese, R Farris, A Block, JD Mehew, O Hellman, ...
Advanced Materials 34 (10), 2108352, 2022
232022
Excitation and detection of acoustic phonons in nanoscale systems
RC Ng, A El Sachat, F Cespedes, M Poblet, G Madiot, ...
Nanoscale 14 (37), 13428-13451, 2022
232022
Crossover from ballistic to diffusive thermal transport in suspended graphene membranes
A El Sachat, F Könemann, F Menges, E Del Corro, JA Garrido, ...
2D Materials 6 (2), 025034, 2019
232019
Amphiphilic diblock copolymer‐based multiagent photonic sensing scheme
L Athanasekos, A El Sachat, S Pispas, C Riziotis
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 52 (1), 46-54, 2014
212014
Characterization of industrial coolant fluids and continuous ageing monitoring by wireless node—Enabled fiber optic sensors
A El Sachat, A Meristoudi, C Markos, A Sakellariou, A Papadopoulos, ...
Sensors 17 (3), 568, 2017
162017
Quantifying thermal transport in buried semiconductor nanostructures via cross-sectional scanning thermal microscopy
J Spièce, C Evangeli, AJ Robson, A El Sachat, L Haenel, MI Alonso, ...
Nanoscale 13 (24), 10829-10836, 2021
152021
Effect of crystallinity and thickness on thermal transport in layered PtSe2
A El Sachat, P Xiao, D Donadio, F Bonell, M Sledzinska, A Marty, ...
npj 2D Materials and Applications 6 (1), 32, 2022
122022
Nanoscale mapping of thermal and mechanical properties of bare and metal-covered self-assembled block copolymer thin films
A El Sachat, J Spiece, C Evangeli, AJ Robson, M Kreuzer, ...
ACS Applied Polymer Materials 2 (2), 487-496, 2019
122019
Thermal transport in epitaxial Si1− xGex alloy nanowires with varying composition and morphology
A El Sachat, JS Reparaz, J Spiece, MI Alonso, AR Goñi, M Garriga, ...
Nanotechnology 28 (50), 505704, 2017
122017
Fabrication and characterization of large-area suspended MoSe2 crystals down to the monolayer
S Varghese, DS Reig, JD Mehew, A Block, A El Sachat, E Chavez-Angel, ...
Journal of Physics: Materials 4 (4), 046001, 2021
112021
ArF excimer laser microprocessing of polymer optical fibers for photonic sensor applications
L Athanasekos, M Vasileiadis, A El Sachat, NA Vainos, C Riziotis
Journal of Optics 17 (1), 015402, 2014
102014
Diffractive ammonia sensors based on sol–gel nanocomposites materials
N Aspiotis, A El Sachat, L Athanasekos, M Vasileiadis, G Mousdis, ...
Sensor Letters 11 (8), 1415-1419, 2013
82013
Assessment of block and random copolymer overlayers on polymer optical fibers toward protein detection through electrostatic interaction
A El Sachat, A Meristoudi, S Pispas, C Riziotis
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 53 (5), 327-334, 2015
62015
Effect of crystallinity and thickness on thermal transport in layered PtSe2. npj 2D Mater
A El Sachat, P Xiao, D Donadio, F Bonell, M Sledzinska, A Marty, ...
Appl 6 (1), 32.10, 2022
52022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20