Παρακολούθηση
Charalambos C. Katsidis
Charalambos C. Katsidis
Department of Physics, University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
General transfer-matrix method for optical multilayer systems with coherent, partially coherent, and incoherent interference
CC Katsidis, DI Siapkas
Applied optics 41 (19), 3978-3987, 2002
9752002
Strained GaAs/InGaAs core-shell nanowires for photovoltaic applications
K Moratis, SL Tan, S Germanis, C Katsidis, M Androulidaki, K Tsagaraki, ...
Nanoscale research letters 11 (1), 1-7, 2016
332016
Application of particle and laser beams in materials technology
P Misaelides
Springer Science & Business Media, 2013
322013
On the uncertainty estimation of electromagnetic field measurements using field sensors: A general approach
D Stratakis, A Miaoudakis, C Katsidis, V Zacharopoulos, T Xenos
Radiation Protection Dosimetry 133 (4), 240-247, 2009
312009
Optical characterization of thin and ultrathin surface and buried cubic SiC layers using FTIR spectroscopy
T Zorba, DI Siapkas, CC Katsidis
Microelectronic Engineering 28 (1-4), 229-232, 1995
261995
Optical characterization of free electron concentration in heteroepitaxial InN layers using Fourier transform infrared spectroscopy and a 2× 2 transfer-matrix algebra
CC Katsidis, AO Ajagunna, A Georgakilas
Journal of Applied Physics 113 (7), 2013
112013
Automation in electromagnetic field measurements
D Stratakis, T Xenos, T Yioultsis, V Zacharopoulos, N Farsaris, ...
Proc. 2nd Annu. Conf. Telecommun. Multimedia, 2006
112006
Structural and compositional characterization of high energy separation by implantation of oxygen structures using infrared spectroscopy
DI Siapkas, N Hatzopoulos, CC Katsidis, T Zorba, CL Mitsas, ...
Journal of the Electrochemical Society 143 (9), 3019, 1996
101996
Enhanced Stark Tuning of Single InAs Quantum Dots due to Nonlinear Piezoelectric Effect in Zincblende Nanostructures
S Germanis, C Katsidis, S Tsintzos, A Stavrinidis, G Konstantinidis, ...
Physical Review Applied 6 (1), 014004, 2016
92016
Structure, strain, and composition profiling of InAs/GaAs (211) B quantum dot superlattices
N Florini, GP Dimitrakopulos, J Kioseoglou, S Germanis, C Katsidis, ...
Journal of Applied Physics 119 (3), 2016
92016
Ion Implantation Technology-94
S Coffa, G Ferla, E Rimini, F Priolo
Newnes, 1995
81995
Refractive index, free carrier concentration, and mobility depth profiles of ion implanted Si: optical investigation using FTIR spectroscopy
CC Katsidis
JOSA B 25 (5), 854-864, 2008
72008
Formation of conducting and insulating layered structures in Si by ion implantation: process control using FTIR spectroscopy
CC Katsidis, DI Siapkas, AK Robinson, PLF Hemment
Journal of The Electrochemical Society 148 (12), G704, 2001
72001
Assessing student satisfaction in an asynchronous e-learning environment
CC Katsidis, PS Anastasiades, VG Zacharopoulos
WSEAS International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in …, 2008
62008
e-learning at the Technological Educational Institute of Crete: An Evaluation Based on the Student Experience
C Katsidis, PS Anastasiades, PG Zacharopoulos
WSEAS TRANSACTIONS on Advances in Engineering Education 5 (8), 1790-1979, 2008
52008
Optical characterization of doped Simox structures using FTIR spectroscopy
CC Katsidis, DI Siapkas, D Panknin, N Hatzopoulos, W Skorupa
Microelectronic Engineering 28 (1-4), 439-442, 1995
51995
Depth profiling of ion implanted materials with skewed doping distributions using Fourier transform infrared spectroscopy
CC Katsidis
Applied optics 47 (2), 213-223, 2008
32008
A simple model for the analysis of light absorption and temperature rise in human skin: the role of surface roughness
CC Katsidis
Department of Applied Informatics and Multimedia, 2002
32002
Study of the effects of ion implantation on the optical, structural and electrical properties of silicon and SIMOX structures using fast Fourier transform spectroscopy in the …
CC Katsidis
Ph. D. dissertation (Aristotle University of Thessaloniki, 2002), 2002
22002
Optical properties of ion-implanted silicon and separation by implantation of oxygen silicon-on-insulator substrates in the infrared: Study of B+ and P2+ implantation doping
CC Katsidis, DI Siapkas
Thin solid films 517 (15), 4307-4317, 2009
12009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20