Παρακολούθηση
Carlos A. Coello Coello
Carlos A. Coello Coello
Professor of Computer Science, CINVESTAV-IPN
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cinvestav.mx
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolutionary algorithms for solving multi-objective problems
CAC Coello
springer. com, 2007
101272007
Handling multiple objectives with particle swarm optimization
CAC Coello, GT Pulido, MS Lechuga
IEEE Transactions on evolutionary computation 8 (3), 256-279, 2004
48012004
MOPSO: A Proposal for Multiple Objective Particle Swarm Optimization
CAC Coello, MS Lechuga
2002 IEEE Congress on Evolutionary Computation 2, 1051-1056, 2002
3234*2002
Theoretical and numerical constraint-handling techniques used with evolutionary algorithms: a survey of the state of the art
CAC Coello
Computer methods in applied mechanics and engineering 191 (11-12), 1245-1287, 2002
28482002
A comprehensive survey of evolutionary-based multiobjective optimization techniques
CA Coello Coello
Knowledge and Information systems 1 (3), 269-308, 1999
20741999
Multi-objective particle swarm optimizers: A survey of the state-of-the-art
M Reyes-Sierra, CAC Coello
International journal of computational intelligence research 2 (3), 287-308, 2006
19002006
Evolutionary multi-objective optimization: a historical view of the field
CAC Coello
IEEE computational intelligence magazine 1 (1), 28-36, 2006
15172006
Use of a self-adaptive penalty approach for engineering optimization problems
CAC Coello
Computers in Industry 41 (2), 113-127, 2000
14062000
An updated survey of GA-based multiobjective optimization techniques
CA Coello
ACM Computing Surveys (CSUR) 32 (2), 109-143, 2000
11262000
Constraint-handling in nature-inspired numerical optimization: past, present and future
E Mezura-Montes, CAC Coello
Swarm and Evolutionary Computation 1 (4), 173-194, 2011
11162011
Constraint-handling in genetic algorithms through the use of dominance-based tournament selection
CAC Coello, EM Montes
Advanced Engineering Informatics 16 (3), 193-203, 2002
9932002
Improving PSO-based multi-objective optimization using crowding, mutation and∈-dominance
MR Sierra, CA Coello Coello
International conference on evolutionary multi-criterion optimization, 505-519, 2005
9892005
Solving multiobjective optimization problems using an artificial immune system
CAC Coello, NC Cortés
Genetic programming and evolvable machines 6, 163-190, 2005
9662005
Applications of multi-objective evolutionary algorithms
CAC Coello, GB Lamont
World Scientific, 2004
8322004
SMPSO: A new PSO-based metaheuristic for multi-objective optimization
AJ Nebro, JJ Durillo, J Garcia-Nieto, CAC Coello, F Luna, E Alba
2009 IEEE Symposium on computational intelligence in multi-criteria decision …, 2009
7832009
A simple multimembered evolution strategy to solve constrained optimization problems
E Mezura-Montes, CAC Coello
IEEE Transactions on Evolutionary computation 9 (1), 1-17, 2005
7692005
Problem definitions and evaluation criteria for the CEC 2006 special session on constrained real-parameter optimization
JJ Liang, TP Runarsson, E Mezura-Montes, M Clerc, PN Suganthan, ...
Journal of Applied Mechanics 41 (8), 8-31, 2006
7662006
A comparative study of differential evolution variants for global optimization
E Mezura-Montes, J Velázquez-Reyes, CA Coello Coello
Proceedings of the 8th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2006
7352006
Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global …
N Fullman, J Yearwood, SM Abay, C Abbafati, F Abd-Allah, J Abdela, ...
The Lancet 391 (10136), 2236-2271, 2018
6862018
A micro-genetic algorithm for multiobjective optimization
CA Coello Coello Coello, G Toscano Pulido
International conference on evolutionary multi-criterion optimization, 126-140, 2001
5662001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20