Παρακολούθηση
Carlos A. Coello Coello
Carlos A. Coello Coello
Professor of Computer Science, CINVESTAV-IPN
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cinvestav.mx
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolutionary algorithms for solving multi-objective problems
CAC Coello
springer. com, 2007
103652007
Handling multiple objectives with particle swarm optimization
CAC Coello, GT Pulido, MS Lechuga
IEEE Transactions on evolutionary computation 8 (3), 256-279, 2004
49842004
MOPSO: A Proposal for Multiple Objective Particle Swarm Optimization
CAC Coello, MS Lechuga
2002 IEEE Congress on Evolutionary Computation 2, 1051-1056, 2002
3378*2002
Theoretical and numerical constraint-handling techniques used with evolutionary algorithms: a survey of the state of the art
CAC Coello
Computer methods in applied mechanics and engineering 191 (11-12), 1245-1287, 2002
29292002
A comprehensive survey of evolutionary-based multiobjective optimization techniques
CA Coello Coello
Knowledge and Information systems 1 (3), 269-308, 1999
20871999
Multi-objective particle swarm optimizers: A survey of the state-of-the-art
M Reyes-Sierra, CAC Coello
International journal of computational intelligence research 2 (3), 287-308, 2006
19452006
Evolutionary multi-objective optimization: a historical view of the field
CAC Coello
IEEE computational intelligence magazine 1 (1), 28-36, 2006
15622006
Use of a self-adaptive penalty approach for engineering optimization problems
CAC Coello
Computers in Industry 41 (2), 113-127, 2000
14672000
Constraint-handling in nature-inspired numerical optimization: past, present and future
E Mezura-Montes, CAC Coello
Swarm and Evolutionary Computation 1 (4), 173-194, 2011
11812011
An updated survey of GA-based multiobjective optimization techniques
CA Coello
ACM Computing Surveys (CSUR) 32 (2), 109-143, 2000
11342000
Constraint-handling in genetic algorithms through the use of dominance-based tournament selection
CAC Coello, EM Montes
Advanced Engineering Informatics 16 (3), 193-203, 2002
10272002
Solving multiobjective optimization problems using an artificial immune system
CAC Coello, NC Cortés
Genetic programming and evolvable machines 6, 163-190, 2005
10212005
Improving PSO-based multi-objective optimization using crowding, mutation and∈-dominance
MR Sierra, CA Coello Coello
International conference on evolutionary multi-criterion optimization, 505-519, 2005
10152005
Applications of multi-objective evolutionary algorithms
CAC Coello, GB Lamont
World Scientific, 2004
8502004
SMPSO: A new PSO-based metaheuristic for multi-objective optimization
AJ Nebro, JJ Durillo, J Garcia-Nieto, CAC Coello, F Luna, E Alba
2009 IEEE Symposium on computational intelligence in multi-criteria decision …, 2009
8272009
Problem definitions and evaluation criteria for the CEC 2006 special session on constrained real-parameter optimization
JJ Liang, TP Runarsson, E Mezura-Montes, M Clerc, PN Suganthan, ...
Journal of Applied Mechanics 41 (8), 8-31, 2006
7832006
A simple multimembered evolution strategy to solve constrained optimization problems
E Mezura-Montes, CAC Coello
IEEE Transactions on Evolutionary computation 9 (1), 1-17, 2005
7792005
Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global …
N Fullman, J Yearwood, SM Abay, C Abbafati, F Abd-Allah, J Abdela, ...
The Lancet 391 (10136), 2236-2271, 2018
7662018
A comparative study of differential evolution variants for global optimization
E Mezura-Montes, J Velázquez-Reyes, CA Coello Coello
Proceedings of the 8th annual conference on Genetic and evolutionary …, 2006
7562006
A micro-genetic algorithm for multiobjective optimization
CA Coello Coello Coello, G Toscano Pulido
International conference on evolutionary multi-criterion optimization, 126-140, 2001
5792001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20