Παρακολούθηση
Francesco Marra
Francesco Marra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detection of gan-generated fake images over social networks
F Marra, D Gragnaniello, D Cozzolino, L Verdoliva
2018 IEEE conference on multimedia information processing and retrieval …, 2018
2112018
Do gans leave artificial fingerprints?
F Marra, D Gragnaniello, L Verdoliva, G Poggi
2019 IEEE conference on multimedia information processing and retrieval …, 2019
1492019
Blind PRNU-based image clustering for source identification
F Marra, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 12 (9), 2197-2211, 2017
692017
Incremental learning for the detection and classification of gan-generated images
F Marra, C Saltori, G Boato, L Verdoliva
2019 IEEE international workshop on information forensics and security (WIFS …, 2019
682019
A deep learning approach for iris sensor model identification
F Marra, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
Pattern Recognition Letters 113, 46-53, 2018
672018
A study of co-occurrence based local features for camera model identification
F Marra, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
Multimedia Tools and Applications 76 (4), 4765-4781, 2017
582017
On the vulnerability of deep learning to adversarial attacks for camera model identification
F Marra, D Gragnaniello, L Verdoliva
Signal Processing: Image Communication 65, 240-248, 2018
442018
Evaluation of residual-based local features for camera model identification
F Marra, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
International Workshop on Recent Advances in Digital Security: Biometrics …, 2015
442015
A full-image full-resolution end-to-end-trainable CNN framework for image forgery detection
F Marra, D Gragnaniello, L Verdoliva, G Poggi
IEEE Access 8, 133488-133502, 2020
402020
Analysis of adversarial attacks against CNN-based image forgery detectors
D Gragnaniello, F Marra, G Poggi, L Verdoliva
European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2018
212018
Are GAN generated images easy to detect? A critical analysis of the state-of-the-art
D Gragnaniello, D Cozzolino, F Marra, G Poggi, L Verdoliva
2021 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 1-6, 2021
202021
Correlation clustering for PRNU-based blind image source identification
F Marra, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
2016 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS …, 2016
202016
Perceptual quality-preserving black-box attack against deep learning image classifiers
D Gragnaniello, F Marra, L Verdoliva, G Poggi
Pattern Recognition Letters 147, 142-149, 2021
162021
Combining PRNU and noiseprint for robust and efficient device source identification
D Cozzolino, F Marra, D Gragnaniello, G Poggi, L Verdoliva
EURASIP Journal on Information Security 2020 (1), 1-12, 2020
162020
Attacking the triangle test in sensor-based camera identification
F Marra, F Roli, D Cozzolino, C Sansone, L Verdoliva
ICIP, 5307-5311, 2014
142014
Counter-forensics in machine learning based forgery detection
F Marra, G Poggi, F Roli, C Sansone, L Verdoliva
Media Watermarking, Security, and Forensics 2015 9409, 181-191, 2015
132015
PRNU-based forgery localization in a blind scenario
D Cozzolino, F Marra, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
International Conference on Image Analysis and Processing, 569-579, 2017
92017
Detection of AI-Generated Synthetic Faces
D Gragnaniello, F Marra, L Verdoliva
Handbook of Digital Face Manipulation and Detection, 191-212, 2022
12022
Guest editorial: Adversarial deep learning in biometrics & forensics
R Chellappa, D Gragnaniello, CT Li, F Marra, R Singh
Computer Vision and Image Understanding 208, 2021
12021
Virtual special issue on advances in digital security: Biometrics and forensics
D Gragnaniello, CT Li, F Marra, D Riccio
Pattern Recognition Letters 159, 220-221, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20