Παρακολούθηση
Panagiotis Agrafiotis
Panagiotis Agrafiotis
Postdoctoral Researcher - Marie Skłodowska-Curie Fellow, BIFOLD and Faculty of EECS, TU Berlin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-berlin.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
State of the art and applications in archaeological underwater 3D recording and mapping
F Menna, P Agrafiotis, A Georgopoulos
Journal of Cultural Heritage 33, 231-248, 2018
1062018
Project iMARECULTURE: Advanced VR, iMmersive serious games and augmented REality as tools to raise awareness and access to European underwater CULTURal heritagE
D Skarlatos, P Agrafiotis, T Balogh, F Bruno, F Castro, BD Petriaggi, ...
Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation …, 2016
802016
Correcting image refraction: Towards accurate aerial image-based bathymetry mapping in shallow waters
P Agrafiotis, K Karantzalos, A Georgopoulos, D Skarlatos
Remote Sensing 12 (2), 322, 2020
692020
3D modelling and mapping for virtual exploration of underwater archaeology assets
F Liarokapis, P Kouřil, P Agrafiotis, S Demesticha, J Chmelik, D Skarlatos
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2017
652017
Shallow Water Bathymetry Mapping from UAV Imagery based on Machine Learning
P Agrafiotis, D Skarlatos, A Georgopoulos, K and Karantzalos
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2019
632019
Guidelines for underwater image enhancement based on benchmarking of different methods
M Mangeruga, F Bruno, M Cozza, P Agrafiotis, D Skarlatos
Remote sensing 10 (10), 1652, 2018
622018
Development and integration of digital technologies addressed to raise awareness and access to European underwater cultural heritage. An overview of the H2020 i-MARECULTURE project
F Bruno, A Lagudi, G Ritacco, J Čejka, P Kouřil, F Liarokapis, P Agrafiotis, ...
IEEE/MTS OCEANS Conference, pp. 1-10, 2017
532017
DepthLearn: Learning to Correct the Refraction on Point Clouds Derived from Aerial Imagery for Accurate Dense Shallow Water Bathymetry Based on SVMs-Fusion with LiDAR Point Clouds
P Agrafiotis, D Skarlatos, A Georgopoulos, K Karantzalos
Remote Sensing 11 (19), 2225, 2019
402019
UNDERWATER PHOTOGRAMMETRY IN VERY SHALLOW WATERS: MAIN CHALLENGES AND CAUSTICS EFFECT REMOVAL
P Agrafiotis, D Skarlatos, T Forbes, C Poullis, M Skamantzari, ...
Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., 15-22, 2018
342018
A Novel Iterative Water Refraction Correction Algorithm for Use in Structure from Motion Photogrammetric Pipeline
D Skarlatos, P Agrafiotis
Journal of Marine Science and Engineering 6 (3), 77, 2018
332018
Needs and gaps in optical underwater technologies and methods for the investigation of marine animal forest 3D-structural complexity
P Rossi, M Ponti, S Righi, C Castagnetti, R Simonini, F Mancini, ...
Frontiers in Marine Science 8, 591292, 2021
312021
Merging geometric documentation with materials characterization and analysis of the history of the holy aedicule in the church of the holy sepulchre in Jerusalem
A Georgopoulos, E Lambrou, G Pantazis, P Agrafiotis, A Papadaki, ...
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2017
292017
Human object detection using very low resolution thermal cameras for urban search and rescue
N Doulamis, P Agrafiotis, G Athanasiou, A Amditis
Proceedings of the 10th International Conference on PErvasive Technologies …, 2017
272017
Documentation of a submerged monument using improved two media techniques
A Georgopoulos, P Agrafiotis
Virtual Systems and Multimedia (VSMM), 2012 18th International Conference on …, 2012
262012
3D modelling the invisible using ground penetrating radar
P Agrafiotis, K Lampropoulos, A Georgopoulos, A Moropoulou
TC II and CIPA-3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex …, 2017
252017
The Effect of Underwater Imagery Radiometry on 3d Reconstruction and Orthoimagery
P Agrafiotis, GI Drakonakis, A Georgopoulos, D Skarlatos
ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and …, 2017
242017
Camera constant in the case of two media photogrammetry
P Agrafiotis, A Georgopoulos
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2015
222015
Accurate 3D Scanning of Damaged Ancient Greek Inscriptions for Revealing Weathered Letters
AI Papadaki, P Agrafiotis, A Georgopoulos, S Prignitz
3D-Arch 2015 – 3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex …, 2015
202015
Five-dimensional (5D) modelling of the Holy Aedicule of the Church of the Holy Sepulchre through an innovative and interdisciplinary approach
A Moropoulou, A Georgopoulos, M Korres, A Bakolas, K Labropoulos, ...
Mixed reality and Gamification for cultural heritage, 247-270, 2017
182017
Software comparison for underwater archaeological photogrammetric applications
M Vlachos, L Berger, R Mathelier, P Agrafiotis, D Skarlatos
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2019
172019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20