Panagiotis Agrafiotis
Panagiotis Agrafiotis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
3D modelling and mapping for virtual exploration of underwater archaeology assets
F Liarokapis, P Kouřil, P Agrafiotis, S Demesticha, J Chmelik, D Skarlatos
ISPRS, 2017
462017
Project iMARECULTURE: advanced VR, iMmersive serious games and augmented REality as tools to raise awareness and access to European underwater CULTURal heritagE
D Skarlatos, P Agrafiotis, T Balogh, F Bruno, F Castro, BD Petriaggi, ...
Euro-Mediterranean Conference, 805-813, 2016
452016
State of the art and applications in archaeological underwater 3D recording and mapping
F Menna, P Agrafiotis, A Georgopoulos
Journal of Cultural Heritage 33, 231-248, 2018
422018
Guidelines for underwater image enhancement based on benchmarking of different methods
M Mangeruga, F Bruno, M Cozza, P Agrafiotis, D Skarlatos
Remote sensing 10 (10), 1652, 2018
322018
Development and integration of digital technologies addressed to raise awareness and access to European underwater cultural heritage. An overview of the H2020 i-MARECULTURE project
F Bruno, A Lagudi, G Ritacco, J Čejka, P Kouřil, F Liarokapis, P Agrafiotis, ...
IEEE/MTS OCEANS Conference, pp. 1-10, 2017
282017
Correcting image refraction: Towards accurate aerial image-based bathymetry mapping in shallow waters
P Agrafiotis, K Karantzalos, A Georgopoulos, D Skarlatos
Remote Sensing 12 (2), 322, 2020
272020
Documentation of a submerged monument using improved two media techniques
A Georgopoulos, P Agrafiotis
Virtual Systems and Multimedia (VSMM), 2012 18th International Conference on …, 2012
222012
DepthLearn: Learning to Correct the Refraction on Point Clouds Derived from Aerial Imagery for Accurate Dense Shallow Water Bathymetry Based on SVMs-Fusion with LiDAR Point Clouds
P Agrafiotis, D Skarlatos, A Georgopoulos, K Karantzalos
Remote Sensing 11 (19), 2225, 2019
202019
3D modelling the invisible using ground penetrating radar
P Agrafiotis, K Lampropoulos, A Georgopoulos, A Moropoulou
202017
Shallow Water Bathymetry Mapping from UAV Imagery based on Machine Learning
P Agrafiotis, D Skarlatos, A Georgopoulos, K and Karantzalos
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2019
172019
UNDERWATER PHOTOGRAMMETRY IN VERY SHALLOW WATERS: MAIN CHALLENGES AND CAUSTICS EFFECT REMOVAL
P Agrafiotis, D Skarlatos, T Forbes, C Poullis, M Skamantzari, ...
Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., 15-22, 2018
172018
Human object detection using very low resolution thermal cameras for urban search and rescue
N Doulamis, P Agrafiotis, G Athanasiou, A Amditis
Proceedings of the 10th International Conference on PErvasive Technologies …, 2017
162017
MERGING GEOMETRIC DOCUMENTATION WITH MATERIALS CHARACTERIZATION AND ANALYSIS OF THE HISTORY OF THE HOLY AEDICULE IN THE CHURCH OF THE HOLY SEPULCHRE IN JERUSALEM.
A Georgopoulos, E Lambrou, G Pantazis, P Agrafiotis, A Papadaki, ...
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2017
15*2017
Five-dimensional (5D) modelling of the Holy Aedicule of the Church of the Holy Sepulchre through an innovative and interdisciplinary approach
A Moropoulou, A Georgopoulos, M Korres, A Bakolas, K Labropoulos, ...
Mixed reality and Gamification for cultural heritage, 247-270, 2017
132017
Accurate 3D Scanning of Damaged Ancient Greek Inscriptions for Revealing Weathered Letters
AI Papadaki, P Agrafiotis, A Georgopoulos, S Prignitz
3D-Arch 2015 – 3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex …, 2015
132015
The Effect of Underwater Imagery Radiometry on 3d Reconstruction and Orthoimagery
P Agrafiotis, GI Drakonakis, A Georgopoulos, D Skarlatos
ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and …, 2017
122017
Camera constant in the case of two media photogrammetry
P Agrafiotis, A Georgopoulos
122015
A Novel Iterative Water Refraction Correction Algorithm for Use in Structure from Motion Photogrammetric Pipeline
D Skarlatos, P Agrafiotis
Journal of Marine Science and Engineering 6 (3), 77, 2018
112018
Latest developments in reality-based 3D surveying and modelling
F Remondino, A Georgopoulos, D Gonzalez-Aguilera
MDPI AG, 2018
112018
Precision potential of underwater networks for archaeological excavation through trilateration and photogrammetry
D Skarlatos, F Menna, E Nocerino, P Agrafiotis
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2019
102019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20